Zoek in de site...

Juridisch vertalen Frans

Betrokken opleiding: Romaanse Talen en Culturen, Internationaal Recht (Faculteit der Rechtsgeleerdheid)
Minorcoördinator: Mw. dr. J.K.M. Berns (Janine)
Toegankelijk voor: Studenten Internationaal Recht, studenten Romaanse Talen & Culturen Frans en/of Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) Frans
Ingangseisen: VWO Frans. Studenten European Law School dienen tevens een voldoende score te behalen bij de diagnostische toets van de module “Voorbereidingsmodule Basisvaardigheden Frans voor Juristen” (LET-RTCMIF614) om deel te mogen nemen aan de rest van de minor. Studenten Romaanse Talen & Culturen Frans of CIW Frans dienen hun eerste bachelorjaar afgerond te hebben en het vak Inleiding Europees recht gevolgd te hebben.
Periode: (2) 3-4

Inhoud

Juridisch vertalen is een vak apart, waarin je niet alleen met de uitdaging van het vertalen van de ene taal naar de andere in aanraking komt, maar ook met het juridisch jargon en een heel specifiek register. Deze minor laat je kennismaken met het vertalen van juridische teksten van het Frans naar het Nederlands. De arbeidsmarkt staat op dit moment te springen om juridisch vertalers en deze minor is daarom een mooie opstap richting een carrière als vertaler bij bijvoorbeeld de Europese Unie.

Je kunt aan deze minor deelnemen als je student European Law School (Rechten) bent of als je je eerste bachelorjaar (B1) in de Franse taal (Romaanse Talen & Culturen Frans of Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW) Frans) hebt afgerond. Als student European Law School ga je eerst aan de slag met een basiscursus schriftelijke taalverwerving Frans, als student bij Letteren volg je eerst de cursus Inleiding Europees Recht. In de cursus Juridisch Vertalen Frans-Nederlands ontmoeten studenten Letteren en Rechten elkaar. Hierin ga je aan de slag met een breed scala aan juridische teksten waarin zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod komen (denk bijvoorbeeld aan asielvraagstukken, fraudezaken of aan de hoge boetes die aan multinationals worden opgelegd vanwege oneerlijke concurrentie). Studenten van de Faculteit der Letteren volgen als onderdeel van de 15 EC-minor tevens de cursus Vertalen in een Bestuurlijke Context

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Studenten European Law School, 10 EC
2 Voorbereidingsmodule Basisvaardigheden Frans voor Juristen LET-RTCMIF614 0
3 Basisvaardigheden Frans voor Juristen LET-RTCMIF613 5
4 Juridisch Vertalen Frans - Nederlands LET-RTCMIF615 5
Studenten Frans (i.e. Romaanse Talen en Culturen Frans of CIW Frans), 15 EC
3 Inleiding Europees Recht (+ web lectures Inleiding tot de rechtswetenschap) JUR-1IEUR 5
4 Juridisch Vertalen Frans - Nederlands LET-RTCMIF615 5
4 Vertalen in een bestuurlijke context LET-RTCMIF616 5