Zoek in de site...

Vrije minor

Betrokken opleiding: Alle letteropleidingen
Minorcoördinator: Studieadviseur van de eigen opleiding
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen: Geen
Periode: 1-4

Inhoud

Naast het aanbod van vast omschreven minoren heb je de mogelijkheid om een minor zelf samen te stellen uit cursussen binnen en/of buiten de faculteit. Dit is een zogenaamde ‘vrije minor'. Een vrije minor moet worden goedgekeurd door de examencommissie van je eigen bacheloropleiding. Bij de samenstelling van je vrije minor moet je in ieder geval op de onderstaande punten letten. Een vrije minor:

  • omvat tenminste 15 studiepunten;
  • vormt een inhoudelijk samenhangend en afgerond geheel;
  • wordt bij voorkeur gevolgd in één semester;
  • vertoont bij voorkeur een redelijke spreiding over beide perioden;
  • bestaat uit zowel inleidende (niveau 1) als verdiepingscursussen (hoger niveau).

Je kunt je vrije minor ook inrichten met (delen van) een thematische minor. Klik hier voor meer informatie over de thematische minoren.