Zoek in de site...

Beste student,

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het geven van hybride onderwijs dat deels online en deels op de campus plaats gaat vinden. De werkvormen, het aantal toetsmomenten, de toetsvormen en/of opdrachten kunnen daardoor nog veranderen. Je wordt via Brightspace op de hoogte gehouden indien er zaken gewijzigd worden. De cursusinformatie in de Studiegids geeft een indicatie van wat je kan verwachten bij de cursus.

Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
---
Welkom bij de studiegidsen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. Deze gidsen bevatten de benodigde informatie over de verschillende aangeboden studies gedurende collegejaar 2020-2021.

Voor de studiegids van 2021-2022, klik hier.
Voor de studiegids van 2019-2020, klik hier.

Pre-master