Zoek in de site...

Programma B1

Beste student,

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het geven van hybride onderwijs dat deels online en deels op de campus plaats gaat vinden. De werkvormen, het aantal toetsmomenten, de toetsvormen en/of opdrachten kunnen daardoor nog veranderen. Je wordt via Brightspace op de hoogte gehouden indien er zaken gewijzigd worden. De cursusinformatie in de Studiegids geeft een indicatie van wat je kan verwachten bij de cursus.

Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
---
In de tabel hieronder vind je het programma van het eerste jaar Natuur- en Sterrenkunde. De studielast van elke cursus (#EC) staat tussen haakjes aangegeven. Het volledige eerstejaars programma omvat 60 EC, er is ruimte voor één keuzecursus. De keuzecursussen die worden aangeboden door Natuur- en sterrenkunde staan in de tabel weergegeven. Het staat je vrij om ook bij andere opleidingen naar interessante keuzecursussen te zoeken.

Met ingang van 2017/18 zijn er een aantal wijzigingen in het programma ingevoerd ten opzichte van eerdere jaren. Ben jij al al eerder met deze opleiding begonnen en moet je nog eerstejaars cursussen voltooien, kijk dan naar de overgangsbepalingen.

Heb je vragen of behoefte aan overleg, dan kun je altijd een afspraak maken met je studieadviseur.