Zoek in de site...

Voorbereidende cursussen voor Particle and Astrophysics

Beste student,

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het geven van hybride onderwijs dat deels online en deels op de campus plaats gaat vinden. De werkvormen, het aantal toetsmomenten, de toetsvormen en/of opdrachten kunnen daardoor nog veranderen. Je wordt via Brightspace op de hoogte gehouden indien er zaken gewijzigd worden. De cursusinformatie in de Studiegids geeft een indicatie van wat je kan verwachten bij de cursus.

Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
---
Onderstaand programma wordt ter voorbereiding op de specialisatie Physics of Molecules and Materials. Het is niet verplicht om al deze cursussen te volgen voor toegang tot deze masterspecialisatie.

De beste voorbereiding op de richting Astrophysics binnen de specialisatie Particle and Astrophysics is de volledige minor Sterrenkunde. De hieronder genoemde vakken zijn daaruit het belangrijkste.