Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

De bachelor Science geeft je de kans breed kennis te maken met de Natuurwetenschappen en vervolgens op get grensvlak van twee disciplines de diepte in te gaan.

Tot nu toe kende de opleiding in het tweede en derde studiejaar een grotendeels vrij programma (met randvoorwaarden). Dit is in deze studiegids beschreven onder 'tweede en derde jaar voor jaar van aanvang 2018'.

Vanaf het studiejaar 2019-2020 is het programma van de opleiding weer wat meer voorgeschreven. Nog steeds een breed eerste jaar waarin je op niveau kennis maakt met de hele Natuurwetenschappen. Voor jaar twee en drie kies je voor een van de drie grensvlakken tussen natuurkunde, scheikunde en biologie. Maar nog steeds kan dat op veel verschillende manieren.

Na de bachelor heb je, afhankelijk van je keuzes, toegang tot moleculaire, natuurkundige of medisch biologische masteropleidingen.