Zoek in de site...

Programma B1

Beste student,

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het geven van hybride onderwijs dat deels online en deels op de campus plaats gaat vinden. De werkvormen, het aantal toetsmomenten, de toetsvormen en/of opdrachten kunnen daardoor nog veranderen. Je wordt via Brightspace op de hoogte gehouden indien er zaken gewijzigd worden. De cursusinformatie in de Studiegids geeft een indicatie van wat je kan verwachten bij de cursus.

Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
---
Het eerste jaar van de opleiding Science ligt vast, op één keuze in het vierde kwartaal na. Je volgt een groot deel van je programma samen met Chemistry en met Molecular Life Sciences. Alle cursussen in het eerste jaar worden in het Engels gegeven.

Het hele programma van het eerste jaar Science staat in de onderstaande tabel.

Overstappen?

De samenhang tussen de Moleculaire programmas maakt het mogelijk je te orienteren en gedurende het jaar je keuze nog aan te passen. Overstappen van en naar science heeft wel consequenties en kan het beste na kwartaal 2 of 3. Bespreek het altijd even met je studieadviseur.

Na het eerste jaar kun je nog overstappen naar Chemistry of Molecular Life Sciences (MLS).
Als je wilt overstappen naar MLS, moet je in de keuzeruimte voor je bachelorprogramma de cursus NWI-MOL139 Sustainable Chemistry opnemen.
Wil je overstappen naar Chemistry, dan dienen de volgende cursussen in je keuzecursussen opgenomen te worden: NWI-MOL136 Physical Aspects of Chemical Processes (als je die nog niet in je eerste jaar hebt gevolgd) en NWI-MOL139 Sustainable Chemistry.

Wil je van Chemistry of MLS naar Science overstappen, zorg er dan voor dat je de volgende cursussen in je bachelorprogramma opneemt, voor zover je die nog niet in je eerste jaar gevolgd hebt: NWI-MOL122 Chemical Analysis 2, NWI-MOL132 Vector Calculus, NWI-MOL133 Mechanics en NWI-MOL134 Electricity and Magnetism (of cursussen met corresponderende inhoud).