Zoek in de site...

Masteropleiding en specialisatie na de bachelor Science

Als je aan een andere universiteit een masteropleiding gaat volgen, zul je van te voren moeten kijken wat de instroom-eisen zijn en daar bij je planning rekening mee houden.

Per 2020 zal het ook voor Science studenten aan de Radboud Universiteit van je gekozen specialisatie afhangen voor welke masteropleiding je je moet inschrijven (voor MLS is dat al in 2019). Ook hier moet je bij je vakkenkeuze dus rekening gaan houden met de instroom-eisen.

Begin je op of na 1 september 2020 aan je master, dan geldt het volgende:

  1. Voor de specialisaties Medical Epigenomics en Neurobiology schrijf je je in voor de master Medical Biology
  2. Voor de specialisaties Physical Chemistry, Molecular Chemistry en Chemistry of Life schrijf je je in voor de masteropleiding Molecular Sciences*.
  3. Voor de specialisaties Neurophysics, Physics of Molecules and Materials en Particle and Astrophysics, schrijf je je in voor de master Physics and Astronomy.

* Deze opleiding wordt nu ingericht en zal in principe per 1 september 2020 starten.

De instroom-eisen voor de masters wijken niet sterk af van wat er nu al in de voorkeursprofielen staat, maar de eisen zijn wel concreter.

1: Voor de Medisch Biologische specialisaties volg je het biologisch chemische voorkeursprofiel.

2: Voor de Moleculaire specialisaties volg je het fysisch chemische of het biologisch chemische voorkeursprofiel

3: Hieronder staat aangegeven waar je op moet rekenen voor toelating tot de fysische specialisaties. Voor aankomend tweedejaars studenten komt dat neer op wat in de voorlichting ook is gezegd: Wil je een fysische specialisatie als optie houden, kies dan in ieder geval voor de volgende cursussen:

NWI-MOL016 Lineare Algebra (Q1)
NWI-NB001C Voortgezette Mechanica (Q1)
NWI-NB005B Thermodynamica (Q2) of NWI-MOL040 Thermodynamics 2 (Q3)
NWI-NB002D Electromagnetisme (Q2)
NWI-MOL041+NWI-MOL046 Quantum Mechanics 1+2 (Q2+Q3) of NWI-NB013C Kwantummechanica 1 (Q3)

Voor de verschillende specialisaties moet je keuzes maken uit de volgende lijstjes:

Voor de specialisatie Neurophysics kies je 12 ec uit:

NWI-NP032B Inleiding Neuroscience (3EC)
NWI-NB027B Neurofysica 1 (3 EC)
NWI-NB074B Neurofysica 2 (3 EC)
NWI-NB036B Psychofysica 1 (3 EC)
NWI-NB062B Inleiding Machine Learning (3 EC)
NWI-NB068B Non-Linear Dynamics, Chaos and Application (3 EC)
NWI-NB033C Statistische Mechanica (6 EC)
of MOL059 Statistische Thermodynamica
NB019C Complexe Functies (m.i.v. 2020-2021) (3 EC)
NB021C Programmeren 2 (m.i.v. 2020-2021) (3 EC)

Voor de specialisatie Physics of Molecules & Materials kies je 12 ec uit:

NWI-NB007C Practicum 2a (6 EC) of MOL039 Fysisch Practicum (6 EC)
NWI-NB071C SdM: Atoom-en Molecuulfysica en Vaste Stoffysica (3 EC)
MOL064 Spectroscopy of Atoms and Molecules
NWI-NB015C Kwantummechanica 2 (6 EC)
NWI-NB033C Statistische Mechanica (6 EC) of MOL059 Statistische Thermodynamica
NB019C Complexe Functies (m.i.v. 2020-2021) (3 EC)
NB021C Programmeren 2 (m.i.v. 2020-2021) (3 EC)

Voor de specialisatie Particle and Astrophysics kies je 12 ec uit:

NWI-NB015C Kwantummechanica 2 (6 EC)
NWI-NB029B Elementaire Deeltjes (3 EC)
NWI-NB073B SdM: Subatomaire Fysica (3 EC)
NWI-NB031B Tensors & Applications (3 EC)
NWI-NB032B Inl. Algemene Relativiteitstheorie (3 EC)
NB019C Complexe Functies (m.i.v. 2020-2021) (3 EC)
NB021C Programmeren 2 (m.i.v. 2020-2021) (3 EC)

Daarbinnen voor de richting Particle Physics:

NWI-NB016B Kwantummechanica 3 (6 EC)
NWI-NB034B Subatomaire Fysica (3 EC)

Of voor de richting Astronomy:

NWI-NB057B Sterrenstelsels (3 EC)
NWI-NB012B Sterevolutie (3 EC)
NWI-NB060A Stralingsprocessen (3 EC)