Zoek in de site...

Programma B2

Beste student,

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het geven van hybride onderwijs dat deels online en deels op de campus plaats gaat vinden. De werkvormen, het aantal toetsmomenten, de toetsvormen en/of opdrachten kunnen daardoor nog veranderen. Je wordt via Brightspace op de hoogte gehouden indien er zaken gewijzigd worden. De cursusinformatie in de Studiegids geeft een indicatie van wat je kan verwachten bij de cursus.

Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
---
De vakken van het fysisch-chemisch profiel staan hieronder.

Cursussen gegeven in semester 2
3e kwartaal 4e kwartaal
NWI-MOL151 DATA: Techniques and Analysis (6EC)
NWI-MOL155 Quantum mechanics (6EC)  2/2 (continuation of Q2) NWI-MOL056 Chemical Bonding
(3 EC)
NWI-MOL040 Thermodynamics 2 (3EC) NWI-MOL157 Physical Organic Chemistry (3EC) OR NWI-NB071B Structure of Matter: Atomic and Molecular Physics (3EC) OR NWI-NB072B Structure of Matter: Solid State Physics (3EC)
Panorama/Electives* (6EC) Panorama/Electives* (6EC)

*