Zoek in de site...

Programma B2 + B3

Beste student,

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het geven van hybride onderwijs dat deels online en deels op de campus plaats gaat vinden. De werkvormen, het aantal toetsmomenten, de toetsvormen en/of opdrachten kunnen daardoor nog veranderen. Je wordt via Brightspace op de hoogte gehouden indien er zaken gewijzigd worden. De cursusinformatie in de Studiegids geeft een indicatie van wat je kan verwachten bij de cursus.

Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
---
In het tweede studiejaar kies je als student science voor een set cursussen op het grensvlak van twee disciplines. De cursussen zijn zo gekozen dat je leert werken aan beide kanten van het grensvlak, dat je verbanden leert ontdekken en dat je, na de juiste keuzevakken te kiezen verder kunt met een master Molecular Sciences, Physics and Astronomy of Medical Biology (of een andere master buiten Nijmegen).

Enkele vakken zijn verplicht voor alle studenten science, die staan hieronder. De drie profielen, chemisch-biologisch, biologisch-fysisch en fysisch-chemisch staan achter de links daaronder.

 • Voor 2e jaars studenten in studiejaar 20/21 gelden de volgende verplichte cursussen: 
  Verplichte cursussen (39 EC)
  Cursuscode Cursusnaam EC
  NWI-MOL086 Academic Skills (met het vak Academic Skills wordt in het eerste jaar een aanvang gemaakt)

  3

  NWI-MOL170 Panorama Science and Society 6
  NWI-MOL175 Panorama Science and Society 2* 6
  NWI-FCEM002B Schrijven over Wetenschap 3
  NWI-FFIL101 of NWI-FFIL100 Inleiding filosofie en ethiek 3
  NWI-MOL150 DATA: Programming and Statistics 6
  NWI-MOL153 Linear Algebra for Science Students 3
  NWI-MOL155 Quantum Mechanics 6
  NWI-MOL056 Chemical Bonding 3
  *Deze verplichting is komen te vervallen

De drie profielen zijn hier te vinden: