Zoek in de site...

Interaction within Mathematics

Beste student,

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het geven van hybride onderwijs dat deels online en deels op de campus plaats gaat vinden. De werkvormen, het aantal toetsmomenten, de toetsvormen en/of opdrachten kunnen daardoor nog veranderen. Je wordt via Brightspace op de hoogte gehouden indien er zaken gewijzigd worden. De cursusinformatie in de Studiegids geeft een indicatie van wat je kan verwachten bij de cursus.

Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
---
Onderstaande cursussen worden aanbevolen ter voorbereiding op de richting Interaction within Mathematics in de Master Mathematics. Het is niet verplicht om al deze cursussen te volgen voor toegang tot deze richting.

Keuze jaar 2:
Kwartaal 1
NWI-WB055C (Elementaire) Getaltheorie (3 EC)
Kwartaal 3
NWI-WB061B Krommen en Oppervlakken (3 EC)
NWI-WB049B Inleiding Fouriertheorie (3 EC)
Kwartaal 4
NWI-WB097 Representatietheorie (3 EC)
Keuze jaar 3:
Semester 1
NWI-WB062B Inleiding Functionaalanalyse (6 EC)
NWI-WB088 Maattheorie (6 EC)
NWI-WB068B Galoistheorie (6 EC)
NWI-WB079C Manifolds (6 EC)
NWI-WB046B Inleiding Partiële Differentiaalvergelijkingen (6 EC)
NWI-WB100 Reële Functies (6 EC)
NWI-WB070C Intuïtionisme (6 EC)
Semester 2
NWI-WB045B Differentiaalmeetkunde (6 EC)
NWI-WB082 Inleiding Mathematische Fysica (6 EC)
NWI-WB102 Continue Matrixgroepen (6 EC)