Zoek in de site...

Curriculumwijzigingen en overgangsregelingen

Het programma van de dubbele bachelor Wiskunde-Informatica is samengesteld op basis van de lopende curricula van Wiskunde en Informatica. Dit houdt in dat curriculumwijzigingen in een of beide opleidingen ook consequenties hebben voor het dubbele Bachelorprogramma. In 2020-2021 zijn de volgende wijzigingen van kracht:

  • In het eerste jaar: geen wijzigingen.
  • In het tweede jaar zijn enkele informaticacursussen van kwartaal verschoven, en is de cursus NWI-IBC021 Netwerken en Gedistribueerde Systemen vervangen door de cursus NWI-IBC048 Networks Security. De cursus NWI-IBC042 Parallel Computing is voor dit cohort verschoven naar het derde jaar, om ruimte te maken voor uitbreiding van enkele wiskundecursussen in het tweede jaar. De cursussen NWI-WB106 Statistiek en NWI-WB104  Gewone Differentiaal-vergelijkingen zijn nu 6 ec. De cursus Numerieke Methoden is verschoven naar de keuzeruimte.
  • In het reguliere wiskunde curriculum is de cursus NWI-WB011C Discrete Wiskunde verminderd van 6 tot 3 ec (nieuwe code NWI-WB011D). Voor het derde jaar van de dubbele bachelor zal deze wijziging van kracht zijn vanaf cohort 2019, maar voor cohort 2018 (komend jaar in het derde jaar) wordt nog eenmalig de 6 ec variant van dit vak gegeven. In het Informaticacurriculum is de cursus NWI-IBC026 Semantics and Correctness verschoven van het tweede naar het derde kwartaal. Deze wijzigingt werkt door in het derde jaar van de dubbele bachelor.
  • Tot slot is de specialisatieInformatica aangepast. Er zijn nu 3 specialisaties van elk 12 ec (Software Science, Data Science en Cyber Security); dubbele bachelorstudenten kiezen één van deze specialisaties. De specialisatiecursus NWI-IBC041 New Devices Lab is verschoven van het voorjaar naar het najaar.

Hierna een overzicht van de wijzigingen die doorwerken in het dubbele Bachelorprogramma, en in welk kwartaal de betreffende cursussen zitten in de programma's van de verschillende cohorten. Veranderingen zijn schuingedrukt.

De totaalprogramma's van de lopende cohorten vind je op de volgende links: cohort 2020 (pdf, 149 kB), cohort 2019 (pdf, 150 kB) en cohort 2018 (pdf, 205 kB).

In alle gevallen geldt: neem bij vragen over je programma of planning contact op met de studieadviseur, Bram Arens.

Cursus Cohort 2018 Cohort 2019 Cohort 2020
NWI-IPC002 Languages and Automata (3 EC) Jaar 1, Kw2 Jaar 1, Kw3 Jaar 1, Kw3
NWI-IPC023 Requirements Engineering
(3 EC)
Jaar 1, Kw4 Jaar 1, Kw3 Jaar 1, Kw3
NWI-IPC024 Databases (3 EC) (m.i.v. 2019-2020 samengevoegd in NWI-IPC033 Information Modelling and Databases) (6 EC)

Jaar 1, Kw3

Jaar 1, Kw1+2

Jaar 1, Kw1+2
NWI-IPC025 Hacking in C (3 EC) Jaar 1, Kw3 Jaar 1, Kw4 Jaar 1, Kw4
NWI-IPC030 R&D: Project (3 EC) Jaar 1, Kw4 Jaar 1, Kw4 Jaar 1, Kw4
NWI-NB004B Kansrekening (3 EC) Jaar 1, Kw4 Jaar 1, Kw3 Jaar 1, Kw3
NWI-WP025 Calculus A (6 EC) Jaar 1, Kw1 Jaar 1, Kw1+2 Jaar 1, Kw1+2
NWI-WP026 Calculus B (6 EC) Jaar 1, Kw3 Jaar 1, Kw3+4 Jaar 1, Kw3+4
NWI-WB011C Discrete Wiskunde (6 EC) Jaar 3, Kw1+2 Vervangen door NWI-WB011D
(3 ec),
Jaar 2, Kw1
NWI-WB012B Ringen en Lichamen (6 EC) Jaar 3, Kw2+3 Jaar 3, Kw2+3 Jaar 3, Kw2+3
NWI-WB003F GDV en Numerieke Methoden
(6 EC)
Jaar 2, Kw2+3 Jaar 2, Kw2+3 Vervangen door
NWI-WB104 Gewone Differentiaal-vergelijkingen (6 EC)
NWI-IBC003 Computability (3 EC) Jaar 2, Kw2 Jaar 2, Kw3
Jaar 2, Kw3
NWI-IPC006 Processors (3 EC) Jaar 2, Kw3 Jaar 2, Kw3 Jaar 2, Kw3
NWI-IBC028 Complexity (3 EC) Jaar 2, Kw4 Jaar 2, Kw4 Jaar 2, Kw4
SOW-BKI125 Intro AI for Computing Science
(m.i.v. 2019-2020: SOW-BKI135 Introduction Artificial Intelligence A) (3 EC)
Jaar 2, Kw1 Jaar 2, Kw1 Jaar 2, Kw1
NWI-IBC026 Semantics and Correctness
(3 EC)
Jaar 3, Kw3
Jaar 3, Kw3
Jaar 3, Kw3
NWI-IBC042 Parallel Computing (3 EC) Jaar 2, Kw4 Jaar 3,Kw4 Jaar 3, Kw4
NWI-IBC041 New Devices Lab (6 EC) Specialisatie Informatica,
Jaar 3, Kw1+2
Specialisatie Informatica, Jaar 3, Kw1+2 Specialisatie Informatica,
Jaar 3, Kw1+2