Zoek in de site...

Programma B3 (Cohort 2018, derde jaar)

Beste student,

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het geven van hybride onderwijs dat deels online en deels op de campus plaats gaat vinden. De werkvormen, het aantal toetsmomenten, de toetsvormen en/of opdrachten kunnen daardoor nog veranderen. Je wordt via Brightspace op de hoogte gehouden indien er zaken gewijzigd worden. De cursusinformatie in de Studiegids geeft een indicatie van wat je kan verwachten bij de cursus.

Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
---
Hierna staat het programma van het derde jaar zoals dat in studiejaar 2020-2021 gevolgd kan worden door studenten die in 2018 zijn begonnen met de dubbele bachelor Wiskunde-Informatica. Dikgedrukte cursussen zijn verplichte Wiskunde cursussen; schuingedrukte cursussen behoren tot het Informatica gedeelte van het curriculum. Voor de keuze Informatica kun je kiezen uit de richtingen Software Science, Data Science en Cyber Security (elk 12 EC).

Naast cursussen rond je in het derde jaar tevens het Informatica-portfolio bij NWI-IBI010 Reflectie en Beroepsorëntatie af, en schrijf je je bachelorscriptie bij Wiskunde (NWI-WB035C Bachelorscriptie Wiskunde) of Informatica (NWI-IBC033 Bachelorscriptie Informatica). Deze cursussen zijn niet aan een specifiek semester gekoppeld, alhoewel bij de verdeling van de studielast rekening gehouden is met plaatsing in respectievelijk kwartaal 2 en 4.

In het derde jaar is er op diverse plaatsten in het curriculum sprake van keuze (zowel qua cursussen of planning). De belasting per kwartaal hangt dus een beetje af van de keuzes die je maakt, maar totale omvang van het derde jaar is 75 EC. Door de verschillende mogelijke keuzes is onderstaande schema niet zo overzichtelijk, maar een beter beeld van de samenhang vind je in het kleurenschema van het hele programma van cohort 2018 (pdf, 205 kB). Neem bij vragen of problemen met je planning contact op met de studieadviseur voor de dubbele bachelor, Bram Arens.

1e Semester:
Kwartaal 1
Kwartaal 2
NWI-FFIL101 Inleiding Filosofie en Ethiek(3 EC, kan ook in kw2; alternatieve cursus in kw3:
NWI-I00036 IT and Society)
NWI-WB012B Ringen en Lichamen
deel 1/2 (3 van 6 EC)
NWI-WB011C Discrete Wiskunde
(6 EC)
(laatste keer aanbod van de 6 EC-cursus)
NWI-IBC020 Information Systems
(3 EC)

NWI-IBC035 Academisch Schrijven voor Informatici
(3 EC, kan ook in kwartaal 2)

NWI-IBI010 Reflection and Vocational Orientation
(3 EC, kan worden verspreid)
Keuzeruimte wiskunde
(3 of 6 EC)
Keuzeruimte wiskunde
(3 of 6 EC)
Keuze Informatica: Software Science  (6 EC)
NWI-IBC041 New Devices Lab
(6 EC)
Keuze Informatica: Data Science  (6 EC)
NWI-IBI008 Data Mining
(6 EC)
Keuze Informatica: Cyber Security  (6 EC)
NWI-IPC026 Web Security
(3 EC)
NWI-IBC034 Operating Systems Security (3 EC)
Totaal: 15 - 21 EC
(afhankelijk van gemaakte keuzes*)
Totaal: 18-21 EC
(afhankelijk van gemaakte keuzes*)

------

2e Semester: 
Kwartaal 3
Kwartaal 4
NWI-WB012B Ringen en Lichamen
deel 2/2 (3 van 6 EC)
NWI-WB025C Modellenpracticum
(6 EC)
NWI-IBC026 Semantics and Correctness (3 EC) NWI-IBC037 Law for Computer Scientists(3 EC)
NWI-IBI001 Software Engineering
(6 EC)
NWI-WB035C Bachelorscriptie Wiskunde of
NWI-IBC033 Bachelorscriptie Informatica
(12 EC)
Specialisatie Informatica: Software Science  (6 EC)
NWI-IBC024 Software Verification
(3 EC)
NWI-IBC025 Semantics and Rewriting (3 EC)
Specialisatie Informatica: Data Science  (6 EC)
NWI-IBC036 Big Data
(6 EC)
Specialisatie Informatica: Cyber Security  (6 EC)
NWI-IBC023 Introduction to Cryptography
(6 EC)
Totaal: 21-24 EC
(afhankelijk van gemaakte keuzes*)
Totaal: 18 EC


*De totale omvang van het derde jaar bedraagt 75 EC; de belasting per kwartaal is sterk afhankelijk van de keuzes die je maakt.