Zoek in de site...

Programma B1 (Cohort 2020, eerste jaar)

Beste student,

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het geven van hybride onderwijs dat deels online en deels op de campus plaats gaat vinden. De werkvormen, het aantal toetsmomenten, de toetsvormen en/of opdrachten kunnen daardoor nog veranderen. Je wordt via Brightspace op de hoogte gehouden indien er zaken gewijzigd worden. De cursusinformatie in de Studiegids geeft een indicatie van wat je kan verwachten bij de cursus.

Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
---
Dubbele Bachelor Wiskunde-Informatica

Het programma van de dubbele bachelor Wiskunde-Informatica bevat verplichte wiskundecursussen, verplichte informaticacursussen, keuzecursussen wiskunde, keuzecursussen informatica en tot slot, vrije ruimte. Hierna vind je het overzicht van het eerste jaar zoals dat in 2020-2012 van kracht is. Er zijn geen wijzigingen geweest ten opzichte van vorig jaar. De dikgedrukte cursussen vallen onder de Wiskunde; de schuingedrukte cursussen behoren tot de Informatica. Het eerste jaar van de dubbele bachelor omvat 75 ec.

Voor het afronden van het eerste jaar moet je in principe voldoen aan de eerstejaarsprogramma's van de reguliere opleidingen Wiskunde en Informatica. In het dubbele bachelorprogramma volg je enkele van deze cursussen pas in het tweede jaar. Het gaat dan om de cursussen NWI-IPC006 Processors, SOW-BKI135 Introduction Artificial Intelligence A, NWI-WB008C Logica  en NWI-WP030 Groepentheorie. Als je het studieprogramma volgt zoals dat in deze studiegids gepresenteerd wordt, rond je dus aan het eind van je tweede studiejaar beide eerstejaarsprogramma's af.

Het beoogde hele programma van cohort 2020 vind je hier (pdf, 149 kB) (toekomstige programmawijzigingen voorbehouden).

Mocht je vragen hebben over het programma of in een ouder programma gestart zijn en achterstand hebben opgelopen, bespreek dan je planning met de studieadviseur voor de dubbele bachelor, Bram Arens (b.arens@science.ru.nl).