Zoek in de site...

Programma B2 (Cohort 2019, tweede jaar)

Beste student,

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het geven van hybride onderwijs dat deels online en deels op de campus plaats gaat vinden. De werkvormen, het aantal toetsmomenten, de toetsvormen en/of opdrachten kunnen daardoor nog veranderen. Je wordt via Brightspace op de hoogte gehouden indien er zaken gewijzigd worden. De cursusinformatie in de Studiegids geeft een indicatie van wat je kan verwachten bij de cursus.

Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
---
Hierna staat het programma van het tweede jaar zoals dat in studiejaar 2020-2021 gevolgd kan worden door studenten die in 2019 zijn begonnen met de dubbele bachelor Wiskunde-Informatica. Dikgedrukte cursussen zijn verplichte Wiskunde cursussen; schuingedrukte cursussen behoren tot het Informatica gedeelte van het curriculum.

Door wijzigingen in het reguliere programma van Wiskunde en Informatica zijn er enkele wijzigingen opgetreden. In onderstaand overzicht zijn deze gemarkeerd met een * (zie ook de pagina met wijzigingen en overgansgregelingen voor nadere informatie). Door de wijzigingen is er een geringe onbalans in de studielast, waarbij het tweede kwartaal iets minder belast is dan de andere kwartalen. Mocht je daardoor vragen of problemen ervaren met je planning, neem dan contact op met de studieadviseur voor de dubbele bachelor, Bram Arens.

Het hele programma van cohort 2019 (jaar 1, 2 en 3) vind je hier (pdf, 223 kB) (onder voorbehoud van toekomstige programmawijzigingen).

------