Zoek in de site...

Programma B3

Beste student,

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het geven van hybride onderwijs dat deels online en deels op de campus plaats gaat vinden. De werkvormen, het aantal toetsmomenten, de toetsvormen en/of opdrachten kunnen daardoor nog veranderen. Je wordt via Brightspace op de hoogte gehouden indien er zaken gewijzigd worden. De cursusinformatie in de Studiegids geeft een indicatie van wat je kan verwachten bij de cursus.

Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
---
Verplichte cursussen
Het onderwijsprogramma van het derde studiejaar van de dubbele bachelor Wiskunde & Natuur- en sterrenkunde bestaat uit verplichte cursussen en keuzecursussen in de onderstaande tabel. 
De verplichte cursussen NWI-FFIL101 Filosofie & Ethiek (3 EC) en NWI-FCEM02B Schrijven over Wetenschap (3 EC) kunnen naar keuze op verschillende momenten worden gevolgd. Deze staan cursief in de tabel. Let op: NWI-FCEM02B kan niet in het tweede kwartaal gevolgd worden.

Keuzeruimte

De totale keuzeruimte bedraagt 33 EC in het tweede en derde jaar. Er gelden restricties op een deel van de keuzeruimte. Lees hier hoe je deze mag invullen. Om de nominale studielast van 75 EC per jaar te halen, dienen de verplichte cursussen aangevuld te worden met keuzecursussen. In onderstaande tabel staan keuzecursussen die bij uitstek geschikt en uitdagend zijn voor dubbele bachelor studenten. Let op: dit is een selectie van alle wis- en natuurkundekeuzevakken, wil je iets anders, kijk dan in de studiegids van Natuurkunde of Wiskunde voor andere mogelijkheden. Het is ook mogelijk om de keuzeruimte gedeeltelijk in te vullen met een minor (te vinden in de minorgids). Het pakket van keuzecursussen moet uiteindelijk goedgekeurd worden door de examencommissie. Heb je vragen of behoefte aan overleg, maak dan een afspraak bij één van de studieadviseurs.

Studeren in het Buitenland
Heb je plannen om in je derde jaar in het buitenland te studeren? Kijk hier eens naar de mogelijkheden of maak een afspraak met de Erasmus+-coördinator.

* Het Portfolio (3 EC) wordt in de loop van alle drie de opleidingsjaren gevuld met opdrachten.

** Er zijn drie verschillende toetsvormen:
NWI-NB016B Kwantummechanica 3 voor Particle and Astrophysics (6 EC)
NWI-NB016C Kwantummechanica 3 voor Physics of Molecules and Materials (6 EC)
NWI-NB016D Kwantummechanica 3 voor PaP en PMM (9 EC)