Zoek in de site...

Invulling keuzeruimte

Beste student,

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het geven van hybride onderwijs dat deels online en deels op de campus plaats gaat vinden. De werkvormen, het aantal toetsmomenten, de toetsvormen en/of opdrachten kunnen daardoor nog veranderen. Je wordt via Brightspace op de hoogte gehouden indien er zaken gewijzigd worden. De cursusinformatie in de Studiegids geeft een indicatie van wat je kan verwachten bij de cursus.

Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
---
Keuzeruimte
De totale keuzeruimte bedraagt 33 EC in het tweede en derde jaar. Om de nominale studielast van 75 EC per jaar te halen, dienen de verplichte cursussen aangevuld te worden met keuzecursussen. Hiervan dient iedere student 12 ec op te vullen met:
- ten minste 6 ec te kiezen uit het complete aanbod van tweedejaars (of derdejaars) wiskunde keuzecursussen;
- ten minste één 6 ec derdejaars keuzecursus ter voorbereiding op een profiel van de masteropleiding Wiskunde.
Zowel de tweedejaars cursus NWI-WB008C Logica (6 EC) als de derdejaars cursus NWI-WB099 Bachelor Seminar (3 ec) is niet verplicht voor dubbele bachelors wiskunde-natuur-&sterrenkunde, maar passen zeker in de 12 ec verplichte wiskunde keuzeruimte.

In onderstaande tabel staan keuzecursussen die bij uitstek geschikt en uitdagend zijn voor dubbele bachelor studenten. Let op: dit is een selectie van alle wis- en natuurkundekeuzevakken, wil je iets anders, kijk dan in de studiegids van Natuurkunde of Wiskunde voor andere mogelijkheden. Het is ook mogelijk om de keuzeruimte gedeeltelijk in te vullen met een minor (te vinden in de minorgids). Het pakket van keuzecursussen moet uiteindelijk goedgekeurd worden door de examencommissie. Heb je vragen of behoefte aan overleg, maak dan een afspraak bij je studieadviseur.

Legenda:

MF = Mathematische Fysica
AS = Toegepaste Stochastiek (Applied Stochastics)
A&T = Algebra en Topologie
MFoCS = Mathematical Foundations of Computing Science

1 Deze cursus wordt tweejaarlijks gegeven, in 2019/20 
2 Deze cursus wordt tweejaarlijks gegeven, in 2018/19