Zoek in de site...

Programma B1

Beste student,

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het geven van hybride onderwijs dat deels online en deels op de campus plaats gaat vinden. De werkvormen, het aantal toetsmomenten, de toetsvormen en/of opdrachten kunnen daardoor nog veranderen. Je wordt via Brightspace op de hoogte gehouden indien er zaken gewijzigd worden. De cursusinformatie in de Studiegids geeft een indicatie van wat je kan verwachten bij de cursus.

Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
---
Het curriculum van de dubbele bachelor Wiskunde & Natuur- en Sterrenkunde heeft een omvang van 225 EC en is samengesteld uit bestaande onderdelen van de reguliere bacheloropleidingen Wiskunde en Natuur- en Sterrenkunde. De twee te behalen bachelordiploma's zijn gelijk aan die welke behaald worden met de afzonderlijke bacheloropleidingen. Met deze diploma's kan dan ook toegang worden verkregen tot alle masteropleidingen van Wiskunde en Natuur- en Sterrenkunde binnen Nederland. Elk jaar bestaat uit 75 EC (in plaats van 60 EC). Het eerste jaar omvat alleen verplichte cursussen.

Voor een evenwichtige verdeling van de studielast per kwartaal is de cursus NWI-NP015B Kaleidoscoop Sterrenkunde (3 EC)  in jaar 2 ingepland en niet in jaar 1.

Heb je vragen of behoefte aan overleg, dan kun je altijd een afspraak maken met je studieadviseur.