Zoek in de site...

Programma B2

Beste student,

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het geven van hybride onderwijs dat deels online en deels op de campus plaats gaat vinden. De werkvormen, het aantal toetsmomenten, de toetsvormen en/of opdrachten kunnen daardoor nog veranderen. Je wordt via Brightspace op de hoogte gehouden indien er zaken gewijzigd worden. De cursusinformatie in de Studiegids geeft een indicatie van wat je kan verwachten bij de cursus.

Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
---
Verplichte cursussen
Het onderwijsprogramma van het tweede studiejaar van de dubbele bachelor Wiskunde & Natuur- en sterrenkunde bestaat uit verplichte cursussen en keuzecursussen in de onderstaande tabel. Er moet worden gekozen tussen NWI-NB008D Practicum 2b (6 EC) en NWI-NB065B Practicum 2c (3 EC).

Keuzeruimte
De totale keuzeruimte bedraagt 33 EC in het tweede en derde jaar. Om de nominale studielast van 75 EC per jaar te halen, dienen de verplichte cursussen aangevuld te worden met keuzecursussen. Hiervan dient iedere student 12 ec op te vullen met:
- ten minste 6 ec te kiezen uit het complete aanbod van tweedejaars (of derdejaars) wiskunde keuzecursussen;
- ten minste één 6 ec derdejaars keuzecursus ter voorbereiding op een profiel van de masteropleiding Wiskunde.
Zowel de tweedejaars cursus NWI-WB008C Logica (6 EC) als de derdejaars cursus NWI-WB099 Bachelor Seminar (3 ec) is niet verplicht voor dubbele bachelors wiskunde-natuur-&sterrenkunde, maar passen zeker in de 12 ec verplichte wiskunde keuzeruimte.

In onderstaande tabel staan keuzecursussen die bij uitstek geschikt en uitdagend zijn voor dubbele bachelor studenten. Let op: dit is een selectie van alle wis- en natuurkundekeuzevakken, wil je iets anders, kijk dan in de studiegids van Natuurkunde of Wiskunde voor andere mogelijkheden. Het is ook mogelijk om de keuzeruimte gedeeltelijk in te vullen met een minor (te vinden in de minorgids). Het pakket van keuzecursussen moet uiteindelijk goedgekeurd worden door de examencommissie. Heb je vragen of behoefte aan overleg, maak dan een afspraak bij je studieadviseur.

Met ingang van 2017/18 zijn er een aantal wijzigingen in het programma ingevoerd ten opzichte van eerdere jaren. Ben jij al al eerder met deze opleiding begonnen, kijk dan naar de overgangsbepalingen.

Studeren in het Buitenland
Heb je plannen om in je derde jaar in het buitenland te studeren? Kijk hier eens naar de mogelijkheden of maak een afspraak met de Erasmus+-coördinator.

Let op: het eerste semester van onderstaand programma is erg vol (21 EC/kwartaal). Het is daarom aan te raden 3 EC/kwartaal uit te stellen. Welke cursus(sen) daarvoor in aanmerking komt is afhankelijk van ieders voortgang en interesse. Daarom wordt er geen one-size-fits-all oplossing aangeboden. Heb je behoefte aan overleg, maak dan een afspraak bij je studieadviseur.