Zoek in de site...

Algemene informatie over minoren

FNWI biedt minoren aan voor haar eigen studenten, en voor studenten van buiten de faculteit en/of universiteit. Voor studenten van FNWI is het verplicht om je in te schrijven voor een eventuele minor.

In het overzicht van minoren is weergegeven welke minoren zonder voorafgaande toestemming van de examencommissie gevolgd kunnen worden. Je kunt daarnaast als FNWI student ook zelf een minor samenstellen, maar deze moet wel goedgekeurd worden door de examencommissie.

Als student van buiten FNWI kun je ook minoren volgen die bij ons worden aangeboden, daar hoef je niks extra's voor te doen. Het is wel eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je voldoende voorkennis hebt om de minoren te volgen. Zie ook de informatie voor bijvakkers.

In de uitleg van de verschillende minoren vind je meer informatie, onder andere over de vakken die in een minor worden aangeboden en eventuele eisen die aan je voorkennis gesteld worden.

Samenstellen van een vrije minor

Het is ook altijd mogelijk om je eigen minor samen te stellen. De vrije minor moet worden voorgelegd aan de examencommissie, die kijkt of het programma van academisch niveau is en of er voldoende samenhang in het voorgestelde minorprogramma zit.