Zoek in de site...

Geneeskunde

DUTCH ONLY

Betrokken opleidingsinstituut: Faculteit Medische Wetenschappen

Toegankelijk voor: alléén toegankelijk voor studenten Biologie van de Radboud Universiteit, na een selectieprocedure

Aantal ec: 30 EC

Contactpersoon: Sanne Vosters

Ingangseisen

 1. De propedeuse moet binnen één jaar behaald zijn.
 2. Na 2 jaar moet de student nog steeds nominaal studeren.
 3. Studenten die de minor Geneeskunde doen volgen daarvoor (en daarna) cursussen uit de differentiatiefase van de bachelor biologie.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende medische cursussen:

 • Neural Basis of Cognition and Perception (BB092),
 • Immunology (BB019B),
 • Medical Embryology (BB047C),
 • Molecular Basis of Disease (MOL055) (deze cursus volgt na afloop van de minor)

Studenten kunnen alleen na selectie aan de minor Geneeskunde deelnemen. Een eerste selectie, met een maximum van 30 studenten, vindt plaats in het begin van het tweede studiejaar.
De definitieve selectie voor toelating tot de minor vindt plaats in de 2e helft van het 2e studie jaar biologie en wordt uitgevoerd door de geneeskunde faculteit, waarbij wordt aangesloten bij de decentrale selectie procedure van de studie geneeskunde.

Korte toelichting

De minor ‘Introductie in de Geneeskunde’  richt zich op het verwerven van kennis en inzicht in:

 • de natuurwetenschappelijke basis van de geneeskunde
 • het geneeskundig proces
 • de aard van medisch-wetenschappelijke kennis en de systematische toepassing daarvan
 • epidemiologie en onderzoeksmethodologie binnen de medische wetenschappen
 • geselecteerde vraagstukken rondom ziekte en gezondheid: (patho)fysiologische achtergrond, natuurlijk beloop, preventieve mogelijkheden, diagnostische methoden en therapeutische mogelijkheden

Deze leerdoelen zijn onderdeel van de landelijk geldende eindtermen van de bacheloropleiding Geneeskunde.

De minor omvat een selectie uit de kwartalen 1, 2, 5 en 6 van het reguliere geneeskunde programma  (in totaal 30  EC)

Na de minor

Studenten die de minor ‘Geneeskunde’ (en de rest van hun medische biologie bachelor) met goed gevolg hebben afgerond, hebben verschillende mogelijkheden voor een masteropleiding:

 • zij zijn gekwalificeerd om in te stromen in de master Medische Biologie
 • zij kunnen verzoeken om toegelaten te worden tot het premaster jaar geneeskunde van de RU. Indien zij deze premaster goed doorlopen, kunnen zij instromen in de driejarige masteropleiding Geneeskunde.
 • zij kunnen kiezen voor de vierjarige master Geneeskunde, Klinisch onderzoeker. Dergelijke opleidingen worden momenteel aangeboden in Utrecht en Maastricht. Toelating tot deze 4-jarige masteropleiding vindt plaats op basis van selectie.

Literatuur

Er is een uitgebreide boekenlijst voor de bachelor Geneeskunde. Al deze boeken zijn voor studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen, minor ‘Geneeskunde’ en schakeljaar/premasterjaar geneeskunde, digitaal vrij toegankelijk via de Universiteitsbibliotheek nadat de student via de faculteit geneeskunde een inlogbevoegdheid heeft gekregen.

Per kwartaal en module worden de leerboeken aangegeven. Veel gebruikte boeken zijn oa:

1. De Jongh, de Vries, Grundmeijer,Diagnostiek van alledaagse klachten, 3e herziene druk, 2011, Bohn Stafleu van Loghum, ISBN: 978 90 313 8363 4
2. Stehouwer, Koopmans, vd Meer, Interne geneeskunde, 14e herziene druk 2010, Bohn Stafleu van Loghum, ISBN: 978 9031373604
3. Naish, Revest, Syndercombe Court, Medical Sciences , 2009, Elsevier Saunders, ISBN: 978 0 702 026 799
4. Grundmeijer, Reenders, Rutten, Het geneeskundig proces, 4e ongewijzigde druk 2013, Elsevier/Reed Business, ISBN: 9789035234819
Of evt 3e druk uit 2009: ISBN 978 90 352 3065 1
5. Offringa, Assendelft, Scholten, Inleiding in evidence-based medicine, 3e herziene druk 2008, Bohn Stafleu van Loghum, ISBN: 978 90 313 5320