Zoek in de site...

Examencommissie

De examencommissie zorgt ervoor dat de diploma's die de opleiding uitreikt aan studenten gebaseerd zijn op een verantwoorde en rechtvaardige toetsing van de kennis, vaardigheden en attitudes die de opleiding nastreeft. Zij bekijkt afwijkingen naar boven en naar onder, ofwel of studenten ten onrechte wel of ten onrechte niet slagen voor een examen. De onderwijs- en examenregeling (OER) is dé richtlijn voor het werk van de examencommissie.

In de taak van de examencommissie spelen tentamens, de gang van zaken tijdens en rondom tentamens en de beoordeling van werkstukken een belangrijke rol. De examencommissie wijst examinatoren aan, ziet toe op een ordelijk verloop van tentamens en de inzage, bestrijdt fraude, bepaalt de sanctie voor frauderende studenten, bevordert en controleert de kwaliteit van de toetsing, beslist over de toepassing van de OER. Ook het verlenen van vrijstellingen, de toelating tot de opleiding of het onderwijs in de volgende fase en de toelating tot examens of tentamens vormen het werkterrein van de examencommissie.  De examencommissie heeft haar eigen werkwijze opgesteld die te vinden zijn in de Regels en Richtlijnen van de examencommissie.

Een belangrijke taak van de examencommissie is het goedkeuren van vakkenpakketten en het beoordelen van examenaanvragen. Een aanvraag indienen bij de examencommissie kan via Regelingen en aanvragen.

Hieronder kun je van iedere opleiding de huidige leden van de verschillende examencommissies vinden. Het algemene email-adres van de examencommissie is fnwi.examcies@science.ru.nl

Biowetenschappen:

Voorzitter: Dr. Rob Lenders
Vicevoorzitter: Prof. dr. Erik Storkebaum
Leden: Dr. Simon van Heeringen 
Dr. Heidi Huber 
Dr. Arjan de Brouwer 
Dr. Eelke Jongejans 
Dr. Klaas Mulder
External (vacant)
Ambtelijk secretaris: Ms. Esther van Rhee
Ms. Yella Kleijnen

Moleculaire Wetenschappen:

Voorzitter: Prof. dr. Jos Oomens
Vicevoorzitter: Prof. dr. Ger Pruijn
Leden: Dr. Wilbert Boelens
Dr. Marco Tessari
Dr. ir. Gilles de Wijs
Dr. Hans Heus
Prof. dr. Ronald Kleiss (external)
Ambtelijk secretaris: Ms. Esther van Rhee
Ms. Yella Kleijnen

Informatica & Informatiekunde:

Voorzitter: Prof. dr. Elena Marchiori
Vicevoorzitter: Dr. Patrick van Bommel
Leden: Dr. Sjaak Smetsers
Dr. Serge van Thill (external)
Ambtelijk secretaris: Ms. Esther van Rhee
Ms. Yella Kleijnen

Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde:

Voorzitter: Dr. M. Müger (Mathematics)
Vicevoorzitter: Prof. dr. H.Falcke (Physics & Astronomy)
Leden:

Prof. dr. R.H.P. Kleiss (Physics & Astronomy)
Dr. A. McCollam (Physics & Astronomy)
Dr. S.A. Terwijn (Mathematics)
Dr. J.R. Kang (Mathematics)

Ambtelijk secretaris: Ms. Esther van Rhee
Ms. Yella Kleijnen