Zoek in de site...

Toelating tot het derde bachelorjaar

Onder voorwaarde dat ten minste 42 EC van het eerste jaar zijn behaald, mag de student de cursussen van het tweede studiejaar, de vrije ruimte onderwijscursussen van het tweede (5EC) en derde (15EC) jaar en de cursus Ethiek van de digitale media (CWB3048) gaan behalen.

De verplichte cursussen uit het derde bachelorjaar kunnen pas worden gevolgd en getoetst nadat alle cursussen uit het eerste jaar zijn behaald.

De bachelorthesis kan pas geschreven en getoetst worden indien zowel Leerproject 1: Inhouds­analyse (CWB1018), Leerproject 2: Kwalitatief onderzoek (CWB2021) als Leerproject 3: Experiment (CWB2026) behaald zijn en indien gelijktijdig of vooraf Gevorderde statistiek (CWB3046) gevolgd wordt.

Voor het volgen van een keuzecursus bij een andere opleiding gelden de daar vast­gestelde toelatingseisen.