Zoek in de site...

Bijvakker van een andere universiteit of HBO

Ben je een student van het hbo? En wil je bij de Radboud Universiteit een minor doen? Kijk dan hier om te zien welke stappen je moet volgen om je in te schrijven.

Studenten van andere instellingen

Informeer altijd eerst bij de betreffende opleiding of je aan de voorwaarden voldoet om het vak te mogen volgen. Vervolgens kun je de inschrijving als student bij de Radboud Universiteit regelen.
Doorloop hiervoor de volgende stappen:

  1. Vul het formulier "Verzoek tot inschrijving als Bijvak" in. 
    Kies op www.ru.nl/formulieren het juiste formulier (bachelor, master).
  2. Het formulier moet door de examencommissie ondertekend worden. Je kunt hiervoor terecht bij de examencommissie van de betreffende opleiding. Als je vragen hebt of je een bepaald vak al dan niet mag volgen, neem dan contact op met de studieadviseur van de betreffende opleiding.
  3. Zorg voor een origineel Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC): aan te vragen bij de eigen instelling (een bewijs van inschrijving is niet voldoende!). Een BBC is alleen aan te vragen wanneer je bent.
  4. Lever een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs in.

De formulieren stuur je op naar:
Centrale Studentenadministratie
Postbus 9102
6500 HC Nijmegen.

Contractonderwijs
Wanneer je niet ingeschreven bent als student, maar alleen geïnteresseerd bent om een of meerder losse cursussen te volgen, dan is dit in veel gevallen mogelijk via contractonderwijs. Bij contractonderwijs betaalt men alleen een bepaald bedrag voor de te volgen cursus.

Informatie, voorwaarden en aanmelding worden door de opleidingen en faculteiten zelf geregeld en vallen niet onder het centrale inschrijfbesluit van de Radboud Universiteit. Hiervoor kun je dus niet terecht bij de Centrale Studentenbalie, maar bij de informatiepunten van de opleidingen zelf.

Radboudstudenten
Tijdens je opleiding heb je meestal vrije ruimte waarin je bijvakken bij andere dan je eigen opleiding kunt volgen. Zijn dit vakken bij de Radboud Universiteit?
Je kunt je aanmelden via Mijn Osiris of bij de faculteit. Mogelijk worden er wel bepaalde voorwaarden gesteld aan het mogen deelnemen aan een bepaald vak. Informeer hiernaar bij de desbetreffende opleiding.

Wanneer je bijvakken bij andere universiteiten of hogescholen wilt volgen, informeer dan naar de inschrijfprocedure bij de desbetreffende instelling. Hiervoor heb je doorgaans een bewijs nodig dat je collegegeld hebt betaald (BBC). Het BBC kun je aanvragen via dit webformulier.

Meer informatie