Zoek in de site...

Toelating tot het tweede bachelorjaar

Algemene toelatingsvoorwaarden
Normaliter geldt als doorstroomregeling: toegelaten tot het tweede bachelorjaar (B2) worden studenten die 42 EC of meer hebben behaald en daarmee een positief bindend studieadvies (BSA) hebben ontvangen. Gezien de regeling tot uitstel BSA voor studenten die in 2019-2020 zijn begonnen aan de opleiding Communicatiewetenschap, geldt onderstaande doorstroomregeling naar B2-jaar.

Studenten met aangehouden advies

Voor studenten met een aangehouden BSA geldt dat zij voor eind 2020-2021 alle 60 EC uit B1 moeten* hebben behaald. Dit betekent dat B1-cursussen voorrang krijgen boven B2-cursussen. Een reële planning omvat een studiebelasting van 60 EC in een studiejaar, met een gelijke verdeling over de periodes. Deze studenten wordt dringend geadviseerd contact op te nemen met de studieadviseur om hun planning te bespreken.

*College van Bestuur heeft op 26/1/21 beslotenRadboudstudenten die eerder een aangehouden advies hebben gekregen, zouden normaal gesproken aan het eind van dit collegejaar alle 60 studiepunten uit het eerste jaar moeten hebben gehaald om een positief advies te krijgen. Deze norm wordt dit jaar verlaagd. Deze studenten krijgen een positief advies wanneer ze 53,5 studiepunten of meer hebben behaald.

Studenten met positief advies

Voor studenten met een positief BSA geldt geen plicht tot halen van alle 60 EC uit B1, maar is nadrukkelijk wel verstandig vanwege doorstroom naar B3. Voor doorstroom naar B3 geldt dat in ieder geval B1 moet zijn behaald, zie verder Toelating tot het derde jaar.

Studenten kunnen deelnemen aan zowel de B2-cursussen en de daarbij behorende toetsingen waarvoor geen specifieke toelatingsvoorwaarden gelden als aan de vrije keuze cursussen. Voor het volgen van een keuzecursus bij een andere opleiding gelden de daar vast­gestelde toelatingseisen.

Specifieke toelatingsvoorwaarde

Voor de volgorde van de cursussen van het tweede jaar geldt:

Leerproject 3: Experiment (CWB2026) kan pas worden gevolgd en getoetst als Leerproject 1: Inhoudsanalyse (CWB1018) behaald is.