Zoek in de site...

Toelating tot de Bacheloropleiding

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Met één van de volgende diploma’s kun je je  voor de bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie:

  • Vwo-diploma, alle profielen
  • Hbo-propedeuse, inclusief wiskundecertificaat op vwo-niveau (bij voorkeur wiskunde C) en Engels op vwo-eindexamenniveau*. Neem contact op met de onderwijs coordinator als je een hbo-propedeuse hebt afgerond.
  • Een toelatingsonderzoek als je ouder bent dan 21 jaar en niet beschikt over een vereist diploma.

Beschik je niet over Wiskunde op vwo-niveau? Als je zo'n vwo-certificaat alsnog wilt halen, dan kun je bijvoorbeeld bij het Boswell-beta instituut terecht. Bekijk tijdig de voorwaarden en deadlines. Een alternatief voor een vwo-certificaat Wiskunde is dat je in juni 2019 de FSW wiskundetoets aflegt.

* Voor studenten met een HBO-propedeuse: een alternatief voor een vwo-certificaat Engels is dat je een Radboud Academic Test of English (RATEr) aflegt bij Radboud in’to Languages.