Zoek in de site...

Keuzevakken Sociologie

Keuzevakken
Niet alle vakken kunnen als keuzevak gevolgd worden. De volgende vakken kunnen als keuzevak gevolgd worden.
NB: de cursus SOW-SOB1001 Hoofdvragen van de sociologie (t/m 2019)/ Inleiding Sociologie (vanaf 2020) wordt aanbevolen ter voorbereiding op andere cursussen. Wanneer deze cursus verplicht is, staat dit vermeld bij de cursusinformatie in de studiegids.

Cursus

periode

EC

niveau

Inleiding sociologie 1 6 B1
Hedendaagse sociologische theorieën 1 6 B2
Maatschappelijke vooroordelen 2 6 B1
Sociale ongelijkheid - NB niet beschikbaar als keuzevak in 2020-2021 3 6 B1
Social Capital 4 6 B2

Sociologisch Perspectief op Criminaliteit

NB: inschrijving voor deze cursus is gesloten

1 6 B2
Political change and opposition 4 6 B2


Inschrijven keuzevakken 
Je schrijft je in voor het betreffende vak in Osiris. Het is daarbij sterk aan te raden te beginnen met de cursus Sociologie: SOW-SOB1001 Inleiding Sociologie.
Wanneer je vragen hebt over je voorkennis kan je het beste rechtstreeks contact opnemen met de betreffende cursuscoördinator.

Studenten andere universiteiten schrijven zich eerst in aan de Radboud Universiteit
Volg je de vakken als bijvakker van een andere universiteit, dan moet je voordat je je kan inschrijven voor de vakken in Osiris inschrijven als bijvak-student. Hiervoor heb je een toelatingsverklaring van de examencommissie nodig. Deze vraag je met een begeleidende mail aan bij de examencommissie via examencommissiesociologie@maw.ru.nl. Voeg bij je verzoek
1) welke vakken je wilt doen als keuzevak en motiveer waarom
2) een voortgangsoverzicht van je eigen studie (een gestempelde en ondertekende cijferlijst) en
2) het formulier "verzoek tot inschrijving als bijvak student" (volg deze procedure).
Na je inschrijving aan de Radboud Universiteit krijg je toegang tot de studentsystemen en kan je via Osiris inschrijven voor de keuzevakken.