Zoek in de site...

Examencommissie Pedagogische wetenschappen

De examencommissie ziet toe op een goede gang van zaken bij de tentamens en de examens. Daarnaast heeft de examencommissie de taak om de naleving van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) te bewaken. De bachelor Pedagogische Wetenschappen, de master Pedagogische Wetenschappen en de master Onderwijskunde hebben ieder een eigen examencommissie.

Als je denkt recht te hebben op een uitzondering op de regels van de OER, bijvoorbeeld als je wegens bijzondere omstandigheden niet binnen twee jaar je pre-master hebt behaald, dan heb je de mogelijkheid om een verzoek aan de examencommissie in te dienen. De examencommissie heeft de bevoegdheid om voor individuele studenten een uitzondering te maken.

Voordat je een verzoek aan de examencommissie indient, is het verstandig om eerst met één van de studieadviseurs te overleggen. Zij adviseren je over de mogelijkheden en kansen van je verzoek. Daarnaast is het nuttig om kennis te nemen van de inhoud van de OER en de tentamenregeling van je opleiding.

Een verzoek indienen bij de examencommissie gaat altijd via het e-mailadres van de examencommissie: ExamencommissiePWO@ru.nl

De examencommissie vergadert 10 keer per jaar. Als je wilt dat jouw verzoek op een van deze vergaderingen wordt besproken, stuur het dan minimaal 5 werkdagen van tevoren naar ExamencommissiePWO@ru.nl. De vergaderdata voor dit studiejaar zijn:

september 2020
oktober 2020
november 2020
december 2020
januari 2021
februari 2021
maart 2021
april 2021
mei 2021
juli 2021