Zoek in de site...

Studieadviseurs

Binnen het Onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen zijn drie studieadviseurs werkzaam: Susanne van Helden, Nicole van Workum en Matthijs Brussen.

Studenten die een pre-masterprogramma volgen kunnen terecht bij Nicole van Workum. Heb je vragen over studeren in het buitenland of de master dan kun je terecht bij Susanne van Helden .

Je kunt bij hen terecht met vragen over:

 • advies over je studievoortgang en studieplanning;
 • informatie over regelingen en het bespreken van eventuele uitzonderingen;
 • twijfel over je studiekeuze;
 • het bespreken van persoonlijke problemen of problemen met je studie;
 • het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds;
 • een doorverwijzing naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten;
 • aanpassingen voor studeren met een functiebeperking;
 • regelingen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • begeleiding bij keuzes in je studie: specialisatie, keuzevakken, studeren in het buitenland;
 • advies bij het kiezen van een vervolgopleiding of oriëntatie op de arbeidsmarkt;
 • het voorbereiden van een verzoek aan de examencommissie;
 • bemiddeling bij conflicten.

Er zijn verschillende manieren om met de studieadviseurs in contact te komen:

E-mail
Gebruik e-mail voor het doorgeven van gevraagde informatie of het stellen van korte vragen. Stel nooit in een e-mail vragen waar je snel antwoord op wilt hebben of waar belangrijke informatie in staat die niet gemist mag worden. Hiervoor kun je beter een (telefonische) afspraak maken. Wil je een mail sturen dan is het belangrijk dat je de mail via je RU-mailadres stuurt. Vragen vanuit andere mailadressen mogen wij niet beantwoorden.

Kom naar het inloopspreekuur
Ideaal voor korte vragen of mededelingen, een handtekening of een toestemmingsformulier, maar ook handig als je met een groter probleem heel snel contact wilt. Meestal wordt er dan een vervolgafspraak gemaakt.

 • Het inloopspreekuur van Nicole is iedere woensdag van 13.00-14.00 uur (Spinozagebouw, kamer A.05.13).
 • Let op: vanwege de corona-maatregelen is er op dit moment geen inloopspreekuur.

Maak een (telefonische) afspraak

Voor een gesprek van circa 15-25 minuten over studievoortgang, persoonlijke problemen, informatie over studie of regelingen, reflectie, etc. Een afspraak maak je via het inschrijfsysteem op de studentenportal of via deze link. Daar kun je een geplande afspraak ook annuleren of verzetten. Als je door omstandigheden niet naar de universiteit kunt komen voor een gesprek, kun je ook een telefonische afspraak plannen met één van de studieadviseurs. Je wordt dan op het afgesproken tijdstip gebeld.

Houd er in je eigen planning altijd rekening mee dat het kan gebeuren dat de afspraak van de studieadviseur met de student vóór jou iets uitloopt.

Contactgegevens
Nicole van Workum, MSc
Montessorilaan 3, kamer SP A 05.13 (dinsdag/woensdag), kamer SP A 05.06 (vrijdag)
T: 024 3616163
E: n.vanworkum@pwo.ru.nl

Matthijs Brussen MSc,
Montessorilaan 3, kamer SP A.05.12
T: 024-3616163
E: M.brussen@pwo.ru.nl

drs. Susanne van Helden,
Montessorilaan 3, kamer SP A.05.09
T: 024-3616163
E: s.vanhelden@pwo.ru.nl