Zoek in de site...

Inschrijven voor cursussen

Je kunt je voor de gewenste cursus aanmelden in Osiris. Osiris is het studenteninformatiesysteem van de RU. Daarin kun je het onderwijsaanbod raadplegen, je inschrijven voor cursussen, en je inschrijven voor tentamens en waar nodig hertentamens. Osiris is te raadplegen via de Studentenportal.

In deze video wordt stap voor stap uitgelegd hoe je je inschrijft voor een cursus. Is je inschrijving gelukt, dan ontvang je een automatische bevestiging op je RU e-mailadres.

Als je ingeschreven bent voor een cursus, dan ben je automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. Als je het tentamen niet haalt, moet je je zelf aanmelden voor het hertentamen via Osiris. Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor het hertentamen.

Mocht het inschrijven niet lukken, lees dan eerst de handleiding. Lukt het dan nog niet, zoek dan de cursuscode op en neem contact op met het STIP (024-3616163 of stip@socsci.ru.nl).