Goedkeuring / wijziging masterprogramma

Voor je aan de masteropleiding begint, dien je je programma te bespreken met de studieadviseur en goedkeuring voor je programma bij de examencommissie aan te vragen.

NB Voor studenten in de MA-opleiding “Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied” geldt dat het programma eerst besproken moet worden met de buitenhoogleraar of verantwoordelijke coördinator van het betreffende opleidingstrack, alvorens het ter goedkeuring ingediend kan worden bij de studieadviseur en de examencommissie.”

Download hieronder het benodigde formulier voor goedkeuring van je masterprogramma. Nadere toelichting staat op het formulier. Je kunt dit formulier ook gebruiken indien je tijdens je opleiding de samenstelling van je programma wilt wijzigen.

NB. goedkeuring van het programma staat los van, en vindt pas plaats ná toelating tot en/of inschrijving voor de opleiding. Inschrijving vindt plaats op de gebruikelijke manier (Studielink, RU).

Masteropleiding Filosofie

Masteropleiding Theologie

Masteropleiding Religiewetenschappen