Programma B2

  • Filosofische cursussen (35 EC) eerste en tweede semester
  • Project (10 EC) eerste semester
  • Minorruimte (15 EC) tweede semester
Semester Cursus Cursuscode

Studielast (aantal EC)

1

Grote teksten Geschiedenis van de filosofie 1

FTR-FIBA203 5
1

Grote teksten Fundamentele filosofie 1

FTR-FIBA208 5
1

Grote teksten Filosofie taal en cognitie 1

FTR-FIBA210 5
1

Grote teksten Praktische filosofie 1

FTR-FIBA206 5
1 Project FTR-FIBA205 10
2 Grote teksten Filosofie taal en cognitie 2* FTR-FIBA211 5
2 Grote teksten Geschiedenis van de filosofie 2* FTR-FIBA212 5
2 Grote teksten Fundamentele filosofie 2* FTR-FIBA209 5
2 Grote teksten Praktische filosofie 2* FTR-FIBA207 5
2 Vrije keuze uit minoraanbod* 15 EC
Totaal 60 EC

*Studenten kiezen 3 van de 4 grote teksten vakken uit het tweede semester.

Overgangsbepalingen

  1. Studenten die de opleiding zijn gestart vóór september 2017, kunnen aanspraak maken op de in het desbetreffende OER vastgelegde omvang van de minorruimte (te weten: drie minoren van 15 EC en de minor core curriculum geesteswetenschappen van 15 EC), óf kiezen voor de omvang van de minorruimte zoals die in het OER 2017- 2018 is opgenomen (te weten: twee minoren van 15 EC en de minor core curriculum geesteswetenschappen van 15 EC).
  2. Studenten die de opleiding zijn gestart vóór september 2018 en het CC2-vak (5 EC) van de minor core curriculum geesteswetenschappen niet hebben afgerond, kunnen ter vervanging hiervan kiezen uit de CC2-vakken van de verplichte FTR minor (5 EC), conform de regels van deze minor.
  3. Studenten die de opleiding zijn gestart vóór september 2019 en het keuzevak (vak 2) van de verplichte FTR-minor niet hebben afgerond, volgen in plaats daarvan het nieuwe vak Planeet en Politiek: Klimaatverandering en Duurzaamheid in Context.