Programma B3

  • Filosofische cursussen: keuze uit 4 van 8 bachelorseminars (20 EC). Zie *
  • FTR-minor (15 EC)
  • Minor (15 EC)
  • Bachelorwerkstuk (10 EC)
  • Optioneel: buitenlandverblijf (1e semester)
Semester Cursus Cursuscode EC
1 of 2 Verplichte FTR-minor vak 1: Filosofie als tijdsdiagnose & cultuurkritiek FTR-FICC100-1 of FTR-FICC100-2 5
1 of 2 Minor 15
1 of 2 Bachelorwerkstuk

FTR-FIBA309-1 (sem 1) of FTR-FIBA309-2 (sem 2)

Zie ook de handleiding

10
1 Verplichte FTR- minor vak 2: Planeet en politiek FTR-FTRMI03 5
1

Optioneel: buitenland-verblijf

of

Keuze uit de volgende 4 bachelorseminars:

1 Geschiedenis van de filosofie 1* FTR-FIBA310 5
1 Philosophy of Psychiatry* FTR-FIBA315 5
1 Filosofische antropologie* FTR-FIBA313 5
1 Ethiek* FTR-FIBA307 5
2 Verplichte FTR-minor vak 3: Geestesweten-
schappen en
samenleving
FTR-CC300 5
2 Keuze uit de volgende 4 bachelorseminars:
2 Sociale en politieke filosofie* FTR-FIBA308 5
2 Metafysica* FTR-FIBA311 5
2 Geschiedenis van de filosofie 2* FTR-FIBA302 5
2 Taalfilosofie (komt te vervallen) FTR-FIBA305 5
Totaal 60

Overgangsbepalingen

  1. Studenten die de opleiding zijn gestart vóór september 2017, kunnen aanspraak maken op de in het desbetreffende OER vastgelegde omvang van de minorruimte (te weten: drie minoren van 15 EC en de minor core curriculum geesteswetenschappen van 15 EC), óf kiezen voor de omvang van de minorruimte zoals die in het OER 2017- 2018 is opgenomen (te weten: twee minoren van 15 EC en de minor core curriculum geesteswetenschappen van 15 EC).
  2. Studenten die de opleiding zijn gestart vóór september 2018 en het CC2-vak (5 EC) van de minor core curriculum geesteswetenschappen niet hebben afgerond, kunnen ter vervanging hiervan kiezen uit de CC2-vakken van de verplichte FTR minor (5 EC), conform de regels van deze minor.
  3. Studenten die de opleiding zijn gestart vóór september 2019 en het keuzevak (vak 2) van de verplichte FTR-minor niet hebben afgerond, volgen in plaats daarvan het nieuwe vak Planeet en Politiek: Klimaatverandering en Duurzaamheid in Context.