Verkort programma Filosofie jaar 2

  • Filosofische cursussen (20 EC)
  • Minorruimte (wijsgerig en/of niet-wijsgerig) (30 EC)
    evt. buitenlandverblijf in deze minorruimte
  • Bachelorwerkstuk (10 EC)
Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Keuze van 20 EC uit bachelorseminars:
1 Geschiedenis van de filosofie 1 FTR-FIBA310 5
Philosophy of Psychiatry FTR-FIBA315 5
Filosofische antropologie FTR-FIBA313 5
Ethiek FTR-FIBA307 5
2 Sociale en politieke filosofie FTR-FIBA308 5
Metafysica FTR-FIBA311 5
Geschiedenis van de filosofie 2 FTR-FIBA302 5
Taalfilosofie (komt te vervallen) FTR-FIBA305 5
1 of 2

Vrije keuze uit minoraanbod
(2x15=30 EC)
Optioneel: buitenland-verblijf

30

Bachelorwerkstuk

eerste semester of tweede semester

Zie ook de handleiding

FTR-FIBA309-1 of FTR-FIBA309-2

10
Totaal 60 EC

*De minorruimte kun je op verschillende manieren invullen: met niet-filosofische cursussen (minoren van je eigen of een andere faculteit), filosofische B3-cursussen, cursussen uit het Core Curriculum of cursussen van andere (ook buitenlandse) universiteiten. Kijk voor meer informatie over minoren in de minorgids. Voor advies kun je altijd terecht bij een van de studieadviseurs.

De (onderdelen van) minoren die je wilt opnemen in het studieprogramma moeten worden goedgekeurd door de examencommissie Filosofie. Een verzoek daartoe dien je in bij de examencommissie.

Vrijstelling voor minor(en)

Als dubbelvakker heb je vaak al de vereiste studielast voor de minoren gehaald in het kader van je niet-filosofische universitaire opleiding. Je kunt er dan voor kiezen om vrijstelling aan te vragen, of om deze ruimte alsnog te benutten.

Wanneer je de verkorte bachelor volgt op basis van een afgeronde hbo-opleiding kun je de onderdelen uit die opleiding niet opvoeren ten behoeve van de vrije ruimte, tenzij je het vereiste academische niveau van die onderdelen kunt aantonen op grond van schriftelijke documentatie. Een verzoek tot vrijstelling dien je in bij de examencommissie.