Cursussen jaar 2

Het tweede jaar is specialistischer van aard, waarbij de wijsgerige reflectie op je eigen wetenschapsgebied centraal staat. In dit jaar heb je de mogelijkheid om een stage te volgen. Je rondt de opleiding af met een grote scriptie (20 EC). Het tweede jaar omvat 60 EC en bestaat uit de volgende onderdelen:

Cursus Studielast (aantal EC)
Filosofische masterseminars op het terrein van je afstudeerspecialisatie
(waaronder als keuzemogelijkheid het seminar De goede wetenschapper)
16
Twee filosofische masterseminars* uit de filosofische disciplines van het eerste jaar en uit het cursusaanbod op het gebied van de geschiedenis van de filosofie 20 (2x10)
Beroepsoriëntatie 4
Optioneel stage*
Optioneel buitenlandverblijf
Masterscriptie 20
Totaal 60

* De opleiding omvat de mogelijkheid tot het volgen van een stage . De student kan kiezen voor een kleine of grote stage.

  1. Een kleine stage heeft een omvang van 10 EC en komt in de plaats van een filosofisch masterseminar
  1. Een grote stage heeft een omvang van 14 EC en komt in de plaats van een filosofisch masterseminar en de beroepsoriëntatie.

Cursussen afstudeerspecialisatie

Je volgt voor 16 EC masterseminars op het terrein van je afstudeerspecialisatie (waaronder als keuzemogelijkheid het seminar Toegepaste ethiek).

Afstudeer-
specialisatie
Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Filosofie van de rechts-
wetenschappen
1 Philosophy of International Law JUR-4SYSRF 7
1 De goede wetenschapper FTR-FIMA024 6
2 Key concepts in the Philosophy of Law JUR-4KEYPHILO 7
2 Rechtsfilosofie klassiek thema JUR-4REFI 7
Filosofie van de geschiedenis 1 & 2 Capita Selecta: Filosofie van de geschiedenis en cultuur FTR-FIMA-CS-FG 10
1 De goede wetenschapper FTR-FIMA024 6
Filosofie van de gedrags-
wetenschappen
1 - periode 1 Belang van het kind: rechten en behoeften SOW-PWM180 4
1 De goede wetenschapper FTR-FIMA024 6
jaar Filosofie van de gedrags-wetenschappen SOW-PWM310 4
2 The good life SOW-PWM160 4
1 & 2 Behavioral Science: Philosophy and Reflection SOW-BS021
Filosofie van de politicologie 1 - periode 1 Power in Political Theory MAN-MPOL027A 6
1 Contemporary Debates in Political Theory MAN-MPOL028A 6
1 De goede wetenschapper FTR-FIMA024 6
1 - periode 2 Urban Political Theory MAN-MPOL047 6
1

Work in the 21st Century + add on

JUR-4WORK21 + FTR-FIMAWORK21

7 + 3

Filosofie van de bedrijfs-
wetenschappen
1 - periode 2 Bestuurlijke Ethiek MAN-MBK029 6
1 Work in the 21st Century + add on JUR-4WORK21 + FTR-FIMAWORK21 7 + 3
1 De goede wetenschapper FTR-FIMA024 6
Filosofie van de natuur- en levensweten-schappen 1 - periode 1 Evolution and the Mind NWI-FFIL202A 3
1 - periode 2 Environmental Ethics NWI-FFIL209B 3
1 - periode 2 Science and Values NWI-FFIL218 3
1 - periode 2 Philosophy and Ethics in Microbiology NWI-FFIL302 3
1 - periode 1 & 2 De goede wetenschapper FTR-FIMA024 6
2 - periode 3 Physics and Philosophy NWI-FFIL211B 3
2 - periode 3 Upgrading the Human? Ethical and Philosophical Aspects of Human Enhancement NWI-FFIL215 3
2 - periode 3 Science & Arts NWI-FFIL217 3
2 - periode 4 Bioethics for Lifescientists NWI-FFIL203B 3
2 - periode 4 Philosophy of Mathematical Practice NWI-FFIL300C 3
Filosofie van de godsdienst-wetenschappen 1 Philosophy of Religion FTR-THMA108 10
1 De goede wetenschapper FTR-FIMA024 6
Filosofie van de cultuurwetenschappen 1 & 2 Capita Selecta: Filosofie van de geschiedenis en cultuur FTR-FIMA-CS FG 10
1 De goede wetenschapper FTR-FIMA024 6
Filosofie van de cognitiewetenschappen 1 De goede wetenschapper FTR-FIMA024 6

Cursussen filosofie algemeen

Je volgt twee filosofische masterseminars uit de zes filosofische disciplines van het eerste jaar en uit het cursusaanbod op het gebied van de geschiedenis van de filosofie. Ook heb je de mogelijkheid om een stage te volgen.

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 Continentale Filosofie 1 FTR-FIMA016 10
2 Continentale Filosofie 2 FTR-FIMA017 10
1 Praktische Filosofie 1 FTR-FIMA019 10
2 Praktische Filosofie 2 FTR-FIMA018 10
1 Filosofie van Taal en Cognitie 1 FTR-FIMA020 10
2 Filosofie van Taal en Cognitie 2 FTR-FIMA021 10
1 Great Ideas and their History 1 FTR-FIME010-A 10
2 Grote ideeën en hun Geschiedenis 2 FTR-FIME010-B 10
1 Work in the 21st Century 7 EC + add-on 3 EC

JUR-4WORK21 + FTR-FIMAWORK21

10

Practicum beroepsoriëntatie

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 of 2 Module beroepsoriëntatie - Master FTR-FIMA15 4

Masterscriptie

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 of 2 Masterscriptie FTR-FIMA11 20