Stappenplan masterscriptie, verdediging en diploma aanvraag

 1. Meld je via Osiris aan voor de masterscriptie.
 2. Neem zelf contact op met de begeleider van je keuze.
 3. Plan samen met je begeleider tussentijdse feedback momenten.
 4. Ongeveer een maand voor de beoogde afronding van je scriptie wordt er een commissie van examinatoren ingesteld.
 5. Lever de definitieve scriptie aan via Brightspace.
 6. Of je scriptie als voldoende is beoordeeld, hoor je van je scriptiebegeleider.
 7. Is je scriptie voldoende dan bepaal je samen met je scriptiebegeleider en de examinatoren de datum van je verdediging.
 8. Je verdedigt je scriptie ten overstaan van je scriptiebegeleider en de tweede examinator.
 9. Het eindcijfer van je scriptie wordt vastgesteld.
 10. Je ontvangt de eindbeoordeling per mail van je scriptiebegeleider (alleen voor THRW).
 11. Het STIP voert je cijfer en titel van de scriptie in in Osiris. Je krijgt een standaardbericht uit Osiris dat het cijfer verwerkt is.
 12. Indien je een diploma aanvraag doet, handelt het STIP die verder af.
 13. Indien je toestemming hebt gegeven, wordt je scriptie opgeslagen in de Scriptie Repository van de RU.
 14. De Career Service Officer van FFTR ontvangt een cc van je diploma aanvraag en nodigt je uit voor een loopbaangesprek.

Kijk hier voor de studiehandleiding m.b.t. de masterscriptie.