Tweede semester 2021-2022

Heb je vragen over hoe het tweede semester van 2021-2022 eruit komt te zien? Hieronder vind je de belangrijkste informatie.

Coronamaatregelen RU

De RU heeft je al geïnformeerd over de maatregelen die zij neemt i.v.m. het coronavirus en de mogelijk, zoals de mondkapjesplicht in de gebouwen en de zalen en de zelftesten. Voor meer informatie over de corona maatregelen van de RU zie: www.ru.nl/coronavirus en https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/coronavirus-radboud-universiteit/vm/corona-klachten/

N.B. per 25 februari 2022 komt de mondkapsjesplicht ter vervallen.

Colleges 2e semester 2021-2022

Zoveel mogelijk onderwijs wordt op de campus verzorgd. Helaas kan het soms voorkomen dat een college niet on campus verzorgd kan worden. Waar dat niet het geval is, zal dat door de docent via Brightspace worden gecommuniceerd. De pre-master colleges Religiewetenschappen vinden online plaats, zoals ook in het rooster staat aangegeven

Mocht je achter elkaar een on campus en online college hebben en niet op tijd thuis kunnen zijn voor je online college, kun je het online college via je eigen device volgen op één van de studieplekken op de campus of in de speciaal voor FTR gereserveerde lokalen.

Periode

Dag

Tijd

Zaal

3 Maandag 08.30-13.30 EOS N.01.130
3 Maandag 12.30-15.30 GR.1.133
3 Dinsdag 08.30-12.15 EOS N.00.220
3 Dinsdag 13.30-15.30 GR.1.120
3 Woensdag 08.30-12.30 LIN 6
3 Woensdag 13.30-17.15 LIN 6
3 Woensdag 15.30-18.15 E.1.14
3 Donderdag 08.30-10.30 E.1.14
3 Donderdag 13.30-17.15 E.15.41
3 Vrijdag 08.30-10.15 EOS N.01.180
3 Vrijdag 10.30-12.15 E.3.29
3 Vrijdag 12.30-16.15 E.2.03
3 Vrijdag 15.30-17.15 E.2.55
4 Maandag 08.30-12.15 E.15.41
4 Dinsdag 08.30-12.15 E.2.55
4 Dinsdag 12.30-16.15 E.2.68
4 Dinsdag 15.30-17.30 E.2.12
4 Woensdag 15.30-17.15 E.15.39
4 Vrijdag 08.30-12.15 E.15.41
4 Vrijdag 13.30-17.15 E.15.39

Niet aanwezig kunnen/mogen zijn bij een college

Heb je klachten die te maken kunnen hebben met het coronavirus dan is de richtlijn dat je thuis moet blijven. Om deze reden zullen colleges voor studenten die thuis moeten blijven toch te volgen zijn omdat ze worden live gestreamd. Wel moet de student die onderwijs op afstand volgt beseffen dat er geen interactie met de docent mogelijk is dat er geen speciale voorzieningen worden aangeboden.

Let op: als je geen klachten hebt, volg je het onderwijs op de campus. Alleen als je vanwege corona gerelateerde omstandigheden niet kunt komt, kun je het onderwijs online volgen. Licht in dat geval z.s.m. zelf je docent in!

Wat te doen bij een positieve test

Als je positief bent getest, neem dan zo snel mogelijk contact op met de GGD. De GGD start weliswaar een contacttraceringsproces, maar het kan dagen duren voordat de docent en je medestudenten worden geïnformeerd. Neem daarom zelf direct contact op met het STIP FTR en met  de docent(en) van de cursussen die je gevolgd hebt. De docent zal de klas onmiddellijk op de hoogte stellen zonder je identiteit bekend te maken. Zie ook https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/coronavirus-radboud-universiteit/vm/corona-klachten/

Geen aanwezigheidsplicht 2e semester 2021-2022

Voor vakken op de campus geldt geen aanwezigheidsplicht. Voor vakken die online worden aangeboden geldt geen aanwezigheidsplicht m.u.v. eventuele practica. Om een cijfer te behalen voor een cursus dien je wel aan alle overige eisen van die cursus te voldoen. Als je afwezig bent bij colleges kun je geen beroep doen op speciale voorzieningen door de docent.

Tentamens 2e semester 2021-2022

Alle schriftelijke tentamens in het studiejaar 2021-2022 worden op de campus afgenomen. Kijk hier wat je moet doen bij (corona)klachten.

Aanmelddeadline voor toetsen

Vanaf het studiejaar 2021-2022 worden bij FTR ook toetsen digitaal afgenomen via de toets-software Cirrus. Dit vraagt veel planning en organisatie. Om die reden zal voor alle digitale toetsen van de universiteit de aanmeldingsdeadline voor tentamens streng worden gehandhaafd.

In de Onderwijs- en Examenregeling staat de aanmeldtermijn als volgt omschreven:

‘De student kan zich voor tentamens aanmelden tot en met 23.59 uur op de dag voorafgaand aan een periode van vijf werkdagen vóór de datum van het tentamen’.

Heb je je dus niet op tijd voor je herkansing of toets ingeschreven, mag je niet deelnemen aan het tentamen.

Vragen/problemen?

Neem contact op met het STIP FTR: Stip@ftr.ru.nl of via tel nr. 024-3615532 op maandag t/m donderdag van 11.00-14.00 uur.