Zoek in de site...

Onderwijs herhalen

Wil je onderwijs herhalen dan kun je door te zoeken op de code van de cursus of modules binnen een cursus het onderwijs toevoegen aan je bestaande rooster. Het gaat dan om onderwijs anders dan het jaar waarvoor je in een coachgroep bent ingedeeld.

Een cursus is bijvoorbeeld een minor. Een module binnen een cursus, is bijvoorbeeld 5MGO (Groei en ontwikkeling) binnen de cursus MED-B2MGZK5. Modules worden voor drie deelcohorten aangeboden, bijvoorbeeld 5MGO1, 5MGO2 en 5MG03. Wanneer je deze  drie  modules aanvinkt, heb je het  rooster voor alle deelcohorten samen.

Modules binnen cursussen staan in de lijst van My Timetable of kun je opzoeken in de Catalogus.

Je kunt bij on-campus onderwijs alleen aansluiten als de ruimte dit toelaat.

Cursussen en modules binnen cursussen

Kies

+ Rooster toevoegen

Vak

Filter in

Vakrooster toevoegen (onder 2021/22)

Op afdeling: Bachelor GNK/BMW

Op studieprogramma:

Zoek hier in het jaar van het onderwijs dat je wilt herhalen.

Vink aan

Het onderwijs dat je wilt herhalen

Klik op

Roosters toevoegen

Groene balk verschijnt