Zoek in de site...

Programma B3

De onderdelen van het programma zijn ingedeeld in leerlijnen die overeenkomen met de eindtermen: Taal, Communicatie en Organisatie, Interculturele Communicatie en Vreemde Taal;  Academische en Methodologische vaardigheden.

B3-programma voor studenten  die niet naar het buitenland gaan:

B3 Code EC P1 P2

P3

P4

1. Taal, Communicatie en Organisatie

Crisiscommunicatie en Webcare

CIW354

5

X X

Praktijkgerichte communicatieve innovaties*

CIWB356

5

X
2. Interculturele Communicatie en Vreemde Taal
Cross-cultural Language Use English* CIWB301E-IBC

5

X X
Thematische minor - Themacursus 5 X
Thematische minor - Wetenschap en Samenleving 5 X
Denktank (of individuele invulling d.m.v. stage) 10 X X
Keuzeruimte minor 20 X X X X
3. Academische en Methodologische Vaardigheden
Bachelorscriptie CIWB351 10 X X
Totaal 60 15 15 15 15

* Keuze: Of PCI of CCLU
* Bij keuze PCI 3 minorvakken in SEM 1 of 1 minorvak in SEM 2

B3-programma voor studenten die wel naar het buitenland gaan in semester 1:

B3

Code

EC

P1

P2

P3

P4

Niveau

1. Taal, Communicatie en Organisatie

Praktijkgerichte communicatieve innovaties

LET-CIWB356

5

X

3

Crisiscommunicatie en Webcare

LET-CIWB354

5

X

3

2. Interculturele Communicatie en Vreemde Taal

Buitenlandminor

25

X

X

3

Buitenlandminor – Study Abroad: Academia and Society

LET-LETMI-RF12

5

X

3

Buitenlandminor - Denktank (of individuele stage)

LET-LETMI-DT12

10

X

X

3

3. Academische en Methodologische Vaardigheden

Bachelorwerkstuk

LET-CIWB351

10

X

X

3

Totaal

60

15

15

15

15