Zoek in de site...

Programma B2

De onderdelen van het programma zijn ingedeeld in leerlijnen die overeenkomen met de eindtermen: Taal, Communicatie en Organisatie; Interculturele Communicatie en Vreemde Taal; Academische en Methodologische vaardigheden.
B2 Code EC P1 P2 P3 P4
1. Taal, Communicatie en Organisatie
Interne Communicatie CIWB262 5 X
Gezondheids
-communicatie
CIWB257 5 X
Sociale Media en nieuwe media CIWB260 5 X
Interactie-analyse CIWB261 5 X
Publieksgericht schrijven NTCB251 5 X X
Ontwerp van Overtuigende Teksten CIWB267 5 X X
2. Interculturele Communicatie en Vreemde Taal
Language Management in International Organisations CIWB264-IBC 5 X
Keuze uit 1 van 3:
Elective: Language and Thought CIWB266-IBC 5 X X
Elective: AI in Action CIWB270-IBC 5 X X
Elective: Qualitative research methods CIWB271-IBC 5 X X
Keuze uit 1 van 2:
Elective: Foreign Languages in Advertising CIWB268-IBC 5 X
Elective: Programming for beginners: Python CIWB269-IBC 5 X X
3. Academische en Methodologische Vaardigheden
Statistiek CIWB253 5 X

Onderzoeks-methodologie II

CIWB265 5 X X
Wijsgerige reflectie CIWB200 5 X

X

Totaal 60

12,5 of 17,5

12,5 of 17,5

15

15