Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Keuzemomenten
Honours Programma

Kenmerkend voor het bachelorprogramma is de onderverdeling in een major en een minor. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding. De minor is een samenhangend vakkenpakket, dat je volgt om je major verder uit te diepen of om je kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. In de major zijn enkele cursussen opgenomen die tevens een rol spelen in andere programma's. Daar kom je dus ook studenten van andere opleidingen en nationaliteiten tegen.

Het bachelorprogramma van 180 studiepunten is als volgt ingedeeld: 140 studiepunten worden besteed aan de major, de overige 40 aan de minor. Concreet ziet het programma er als volgt uit: het eerste bachelorjaar (B1) waarvoor een bindend studieadvies (BSA) geldt (minimaal 45 studiepunten behaald aan het eind van het eerste studiejaar) gevolgd door twee studiejaren (B2 en B3), waarin de major wordt voortgezet en waarin daarnaast een minor is geprogrammeerd. De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma.

In schema ziet het programma er als volgt uit:

Studiejaar

Major in studiepunten

Minor in studiepunten

Studiepunten totaal

Bachelor 1

60

0

60

Bachelor 2

60

0

60

Bachelor 3

20

40

60

Keuzemomenten

Er is een aantal beslismomenten te onderscheiden. Het eerste grote beslismoment ligt in het tweede bachelorjaar, namelijk: Waar vindt het buitenlandverblijf plaats? 
Voor studenten die in of na september 2014 met de bacheloropleiding zijn gestart, maakt het buitenlandverblijf in B2 onderdeel uit van de major.

Aan het einde van het tweede jaar is er een tweede beslismoment, want dan kiezen de studenten een minor.

Het derde grote beslismoment ligt aan het einde van het derde bachelorjaar. Studenten beslissen dan of ze nog een master willen gaan volgen of dat ze zich op de arbeidsmarkt willen gaan oriënteren of misschien wel iets heel anders willen gaan doen. Voor toelating tot een master anders dan die van de studierichting waarin studenten hun bachelordiploma behaald hebben, in dit geval de tweejarige educatieve Master Duits, Letterkunde en Linguistics, kunnen bepaalde toelatingseisen gesteld worden. Voor studenten met een bachelordiploma Duitse taal en cultuur die in de tweejarige joint degree master Europese Studies: Nederland-Duitsland-Studies willen instromen, zal dat betekenen dat zij naar een plaats in de master zullen moeten solliciteren. Hetzelfde geldt voor studenten die in een researchmaster willen instromen. Wanneer een student voor een andere master dan die van de eigen studierichting wil opteren, zal reeds in de bachelorfase voor de juiste kwalificaties gezorgd dienen te worden.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, 19e verdieping, kamer 19.06 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy