Zoek in de site...

Programma B3

Derde jaar (B3) Code 1 2 3 4 EC
Themacollege keuze** X X 10
Minor zie minorgids* X X X X 40
Bachelorwerkstuk LET-GESB3100 X X 10
Totaal 60

De plaats van het derde bachelorjaar (B3) in de Bacheloropleiding Geschiedenis

In B3 wordt van de student een grotere mate van zelfstandigheid verwacht in de voorbereiding en uitvoering van historisch onderzoek. Studenten volgen een tweede Themacollege en schrijven onder de begeleiding van een docent het bachelorwerkstuk als sluitstuk van de bacheloropleiding Geschiedenis.

* Minoren

Uitleg over de minoren is te vinden in de minorgids. In de minorgids staat aangegeven welke cursussen de opleiding Geschiedenis aanbiedt aan studenten van andere opleidingen.

** Themacolleges:
LET-GESB3210 Sense & the city. Urban Space and Experience (19th and early 20th Century).
LET-GESB3212 De weelde van water: de watervoorziening van mediterrane steden in de oudheid en middeleeuwen
LET-GESB3213 Catch me if you can. Biografieën in het historisch onderzoek.
LET-GESB3215 Levensverhalen en levenslopen: een biografische benadering van de Nederlandse geschiedenis, 1800-heden
LET-GESB3201-CEH Changing answers to the 'social question' 1870-1940