Zoek in de site...

Studievereniging

De opleiding GLTC kent een eigen studievereniging, het Sodalicium Classicum Noviomagense (Latijn voor: Nijmeegse Klassieke Broederschap), kortweg Soda, opgericht in 1929. Het doel van deze vereniging is het bevorderen van onderling contact tussen de leden. Daartoe worden jaarlijks vele activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, excursies, maandelijkse borrels, een boekenmarkt en een jaarlijkse reis naar het buitenland. Ook zorgt de toneelvereniging van het Soda, Moira, jaarlijks voor een toneelopvoering van een bewerkt klassiek stuk. Verder is het Soda betrokken bij activiteiten tijdens de introductie. De Publicatiecommissie zorgt ervoor dat het verenigingsblad, de Ob Sodam Iter, twee maal per jaar verschijnt en onder de leden wordt verspreid. In dit blad publiceren studenten en docenten interessante artikelen over de klassieken en staan bijvoorbeeld leuke quotes van leden van de vereniging. Het e-mailadres waarop het Sodalicium Classicum Noviomagense te bereiken is, is abactis@sodalicium.nl.