Zoek in de site...

Programma B2

Het programma van de bachelorjaren 2 en 3 bouwt voort op dat van het eerste jaar. De repertoirekennis waarvoor in het eerste jaar het fundament is gelegd, wordt verder uitgebouwd, maar vooral worden de kunst- en cultuurhistorische, methodische en theoretische perspectieven waarvoor al in het eerste jaar doorkijkjes zijn geboden, verder uitgewerkt. Je leert kunstobjecten analyseren in hun historische context, en specifieke wetenschappelijke invalshoeken en methoden kennen en toepassen, alsmede er in schriftelijke en mondelinge vorm over te rapporteren. De bachelor wordt afgesloten met een bachelorwerkstuk waarin alle Eindtermen van de opleiding samenkomen.

Cursussen Cursuscode EC 1 2 3 4

Parijs, hoofdstad van de moderniteit? Excursie en werkgroep
of
De tastbare middeleeuwen. Werkgroep en excursie*

LET-KGB220

of
LET-KGB320

10 X X

Majorwerkgroep (keuze)**:
Thuis! De kunst van het wonen in de Vroegmoderne Tijd
of
American art: from the humble to the exaltedLET-KGB245

of
LET-KGB275

5

X

X

Perspectives on Photography: History and Theory LET-KGB704 5 X X
Esthetica LET-KGB255 5 X
Glory of the Renaissance and Baroque in Italy and the Netherlands LET-KGB701 5 X X
Renaissance in Florence: de wereld van Brunelleschi en Michelangelo. Werkgroep en excursie LET-KGB225 10 X X

Majorwerkgroep 2 (keuze)**:
Fake of Fortune: onderzoek naar authenticiteit en vervalsing
of
Expansion and Reflection: Vision and Thought in the Dutch RepublicLET-KGB703


of
LET-KGB280

5

X X

Architectuur: fundament in vogelvlucht

LET-KGB330

5 X X

Denken over Kunstgeschiedenis: theorie en historiografie

LET-KGB215

5 X X
Beeld en betekenis: Iconografie en iconologie LET-KGB205 5 X
Totaal 60 15 15 15 15

*) Parijs, hoofdstad van de moderniteit? Excursie en werkgroep en De tastbare middeleeuwen. Werkgroep en excursie worden een maal per twee jaar alternerend aangeboden. Beide cursussen zijn verplichte programmaonderdelen. In 2021-2022 staat de cursus De tastbare middeleeuwen. Werkgroep en excursie op het programma.

**) Studenten van cohort 2017-2018 of ouder moeten twee periodewerkgroepen en een keuzecursus volgen; indien zij nog niet (geheel of gedeeltelijk) hebben voldaan aan die verplichting, kunnen ze, zowel ter vervanging van de periodewerkgroep(en) als de keuzecursus, een keuze maken uit de volgende cursussen, mits die nog niet eerder waren opgenomen in de bachelor:

  • LET-KGB280: Expansion and Reflection: Vision and Thought in the Dutch Republic (semester 2)
  • LET-KGB245: Thuis! De kunst van het wonen in de Vroegmoderne Tijd (semester 1)
  • LET-KGB703: Fake or fortune (semester 2)
  • LET-KGB701: Glory of the Renaissance (semester 1)
  • LET-KGB704: Photography (semester 2)
  • LET-KGB275: American Art (semester 1)