Zoek in de site...

Overgangsregelingen

Elk jaar wordt het programma aangepast met het oog op ontwikkelingen die zich in de samenleving en meer specifiek op het gebied van de neerlandistiek voordoen. Meestal gaat het om kleine aanpassingen, soms om ingrijpende. Zo is een aantal jaren geleden gekozen voor de invoering van omvangrijke - op de nationale wetenschapsagenda afgestemde - minoren van 40 ec. De invoering van deze minoren heeft bij alle letterenopleiding in Nijmegen tot een herziening van het onderwijsprogramma geleid. Met ingang van het studiejaar 2020-2021 zijn alle studiejaren vernieuwd. Studenten die vóór september 2018 zijn gestart kunnen in sommige gevallen gebruik maken van overgangsregelingen. Overgangsregelingen zijn er ook voor cursussen die verdwijnen uit het herziene programma.

Het studieprogramma van 2021-2022 heeft de volgende wijzigingen ondergaan in vergelijking met dat van vorig jaar. Dit jaar wordt de tweedejaarscursus ‘Literatuur en autonomie in de 20ste eeuwse literatuur’ aangeboden als keuzecursus.

De cursus ‘Literatuur en engagement in de Verlichting en Romantiek’ is dit studiejaar in het tweede jaar een verplicht onderdeel. Het aanbod aan keuzecursussen in het tweede jaar verschilt op nog een aantal punten van dat van vorig jaar. In het eerste semester kan de student in 2021-2022 een vak kiezen uit: ‘Historisch en modern letterkundig onderzoek’, ‘Fonetiek’ en ‘Gezondheidscommunicatie’. In het tweede semester hebben de studenten de keuze uit: ‘Literatuur en autonomie in de 20ste eeuwse literatuur’, ‘Publieksgericht schrijven’, ‘Verdieping Psycholinguïstiek’, ‘De academicus voor de klas’ en ‘Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal’.

In het eerste jaar zijn de volgende vakken vervangen, van naam veranderd of komen te vervallen:

2020-2010 2021-2022
- Taal en Media

Een keuzecursus uit:

-Taal, Communicatie en Media

In het tweede jaar zijn de volgende vakken vervangen, van naam veranderd of komen te vervallen:

2020-2021

2021-2022

-  Literatuur en autonomie in de 20ste eeuwse literatuur -Literatuur en engagement in de Verlichting en Romantiek

In het studiejaar 2020-2021 worden andere keuzevakken aangeboden dan in 2019-2020:

2020-2021

2021-2022

Tweede jaar semester 1:

Tweede jaar semester 1:

- Historisch en modern letterkundig onderzoek

- Fonetiek

- Gezondheidscommunicatie

- De academicus voor de klas

Tweede jaar semester 1:

- Historisch en modern letterkundig onderzoek

- Fonetiek

- Gezondheidscommunicatie

Tweede jaar semester 2:

- Literatuur en engagement in de Verlichting en Romantiek

- Verdieping Psycholinguïstiek

- Publieksgericht schrijven

Tweede jaar semester 2:

- Literatuur en autonomie in de 20ste eeuwse literatuur

- Verdieping Psycholinguïstiek

- Publieksgericht schrijven

- De academicus voor de klas

- Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweedetaal - Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweedetaal

In het derde jaar hebben in vergelijking met het studiejaar 2020-2021 geen veranderingen plaatsgevonden.