Zoek in de site...

Programma B1

Het eerste bachelorjaar heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats biedt het een indruk van de verschillende aspecten van de opleiding. Op grond hiervan kan de student vaststellen of de studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft het eerste jaar een selecterend doel. Wie het B1 programma op tijd haalt, mag ervan uitgaan dat het mogelijk moet zijn de rest van de bachelorfase met succes te doorlopen. In het B1 programma worden de eindtermen van de bachelorfase (zie algemene informatie) op inleidend niveau gerealiseerd.

Studenten die bij afloop van het eerste jaar van inschrijving 45 studiepunten behaald hebben, mogen deelnemen aan onderwijs van het tweede bachelorjaar.

Schematisch overzicht B1

Cursusnaam Cursuscode EC 1 2 3 4
RADAr: Academische Taalvaardigheid LET-RADAR-NL 0 X X X
Mentoraat LET-NTCB000 0 X X X X
Literaire theorie en analyse LET-NTCB110 5 X X
De Nederlandse canon van middeleeuwen tot heden LET-NTCB115 5 X X
Rol en functie van de Nederlandstalige literatuur in de 21ste eeuw LET-NTCB116 5 X
Literatuur en identiteit in de Gouden Eeuw LET-NTCB117 5 X
Moedertaalverwerving LET-NTCB139 5 X X
Semantiek en Morfologie LET-NTCB129 5 X X
Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands LET-NTCB128 5 X X
Van woord tot zin LET-TWB133 5 X X
Taal, Communicatie en Media LET-NTCB130 5 X
Argumentatie, Retorica en Publiek Debat LET-NTCB138 5 X X
Praktische Onderzoeksvaardigheden Neerlandistiek LET-NTCB140 5 X
Keuzevak, één uit drie:
- Esthetica LET-KGB255 5 X
- Geschiedenis van het Denken LET-LET001 5 X X
- Taalfilosofie LET-TWB136 5 X X
Totaal 60 15 15 15 15