Zoek in de site...

Programma B1 Spaans

Cursuscode ECTS 1 2 3 4
Mentoraat LET-RTCBS000 0 X X X X
Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 20
Español 1 LET-RTCBS115 5 X
Español 2 LET-RTCBS116 5 X
Español 3 LET-RTCBS117 5 X
Español 4 LET-RTCBS118 5 X
Onderzoeksvaardigheden 5
Teoría práctica de la investigación LET-RTCBS104 5 X X
Cultuur- en letterkunde
20
Geschiedenis en culturen van Spanje LET-RTCBS105 5 X X
Opstand en revolutie in Spaans-Amerika LET-RTCBS119 5 X X
Texto y contexto: metodología para el análisis cultural y literario LET-RTCBS120 5 X X
Meesterwerken uit de Spaanstalige literatuur LET-RTCBS121 5 X X
Taalkunde 15
Inleiding Spaanse Taalkunde LET-RTCBS113 5 X X
Variedades del español LET-RTCBS114 5 X X
Van Woord tot Zin LET-TWB133 5 X X
RADAr: academische taalvaardigheid LET-RADAR-NL 0 X
Totaal 60

Het eerste jaar heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats geeft het een complete indruk van de verschillende disciplines van de opleiding Romaanse talen en culturen. Op grond hiervan kan worden vastgesteld of de studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft het eerste jaar een selecterend doel: als het eerste bachelorjaar (B1) behaald is, bestaat er een redelijke garantie dat het vervolgprogramma van de bacheloropleiding met succes doorlopen kan worden.

Als eindterm voor het eerste bachelorjaar (B1) geldt dat de student beschikt over een basiskennis op het vakgebied van de Franse of Spaanse taal-, letter- en cultuurkunde. Tevens beschikt de student over een basiskennis van het Spaans of het Frans. Daarnaast heeft hij/zij vaardigheden opgedaan op het gebied van communicatie en informatieverwerking.