Zoek in de site...

Programma B2 Frans

In het tweede bachelorjaar bestaat de major uit 55 studiepunten aan taalspecifieke vakken. Daarnaast volgen de studenten de facultaire cursus Geschiedenis van het denken.

Cursuscode ECTS 1 2 3 4
Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 20
Compétences langagières 5

LET-RTCBF212

5 X
Compétences langagières 6 LET-RTCBF213 5 X
Traduction F-N LET-RTCBF215 5 X X
Cultuur- en letterkunde 15
Littérature et révolution (XVIIe-XIXe siècles) LET-RTCBF210 5 X X
Littérature et avant-garde (XXe-XXIe siècles) LET-RTCBF211 5 X X
The migrant novel in French LET-RTCBF217 5 X X
Taalkunde 10
Acquisition et apprentissage LET-RTCBF209 5 X X
Van Klank tot Woord LET-ETCENB213 5 X X
Taal-, letter- en cultuurkunde 15

Tendances actuelles de la recherche

LET-RTCBF207 5 X X

Séminaire de recherche

LET-RTCBF216-B 5 X

Théories et méthodes

LET-RTCBF214 5 X X
Facultaire cursus 5

Geschiedenis van het Denken

LET-LET001 5 X X
Totaal aantal studiepunten 60