Zoek in de site...

Programma B2 Spaans

In het tweede bachelorjaar bestaat de major uit 55 studiepunten. Daarnaast volgen de studenten de facultaire cursus Geschiedenis van het Denken.

Cursuscode ECTS 1 2 3 4
Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 15
Español 5 LET-RTCBS215 5 X X
Español 6 LET-RTCBS216 5 X X
Vertalen Spaans-Nederlands LET-RTCBS213 5 X X
Cultuur- en letterkunde 20
La cultura de los derechos humanos en el mundo hispánico LET-RTCBS220 5 X X

Struggles of identity in the Hispanic world

LET-RTCBS217 5 X X
Crossing Borders in the Hispanic World LET-RTCBS214 5 X X
Historia y cultura de las drogas en el mundo hispánico LET-RTCBS218-B 5 X X
Onderzoeksvaardigheden 5
Seminaro de Investigación LET-RTCBS219-B 5 X X
Taalkunde 15
Lengua, cultura y sociedad LET-RTCBS206 5 X X
Van Klank tot Woord LET-ETCENB213 5 X X
Español como segunda lengua LET-RTCBS208 5 X X
Facultaire cursus 5
Geschiedenis van het Denken

LET-LET001

5 X X
Totaal 60