Zoek in de site...

Voorbereiding op een masteropleiding

Ongeacht de minorkeuze kun je met een bachelordiploma van de opleiding Taalwetenschap altijd doorstromen naar het algemene programma (General Linguistics) van de masteropleiding Taalwetenschappen (Linguistics). Dit programma krijgt met ingang van september 2022 een andere naam: Language Variation and Multilingualism. De masteropleiding duurt een jaar en wordt afgesloten met het masterdiploma. Ook kun je doorstromen naar de masterspecialisatie Nederlands als Tweede Taal (NT2).  De specialisatie Language and Communication Coaching (LCC)wordt per september 2022 niet meer aangeboden.

Om te kunnen doorstromen naar de masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie (TSP) in de master Linguistics moet je de volgende cursussen gevolgd hebben: Taalontwikkelingsstoornissen, Spraak, stem en gehoor, Akoestische fonetiek, Afasie en Statistiek 3. Een deel van deze cursussen (max. 3) kun je inpassen in je majorkeuzeruimte; daarnaast kun je cursussen (max. 4) inpassen in de minorruimte. Alle cursussen kunnen ook extracurriculair gevolgd worden. Afspraken over de toelating tot de masterspecialisatie TSP kun je maken met dr. Esther Janse (e.janse@let.ru.nl).

De bachelor geeft in principe tevens toegang tot een tweejarige onderzoeksmaster; voor dergelijke masters zijn er meestal toegangseisen en is er een selectieprocedure.